JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Prof. dr. Conny Rijken voorgedragen voor GRETA

De Raad van Europa bevordert de vrijheid van meningsuiting en de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid en de bescherming van minderheden. Vanuit de Raad van Europa is een Groep van Deskundigen benoemd (GRETA) die zich specifiek bezig houdt met het thema mensenhandel. De ambtstermijn van 8 van de 15 huidige leden van de Groep van Deskundigen loopt af op 31 december 2020. Op 4 december zijn er weer verkiezingen voor GRETA. tijdens de 27e vergadering van het Comité van de Partijen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake maatregelen tegen mensenhandel.

GRETA-leden nemen deel vanuit hun individuele hoedanigheid en moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn. 

Rekening houdend met het feit dat twee leden van GRETA geen onderdaan mogen zijn van dezelfde staat (artikel 36, lid 3, punt c, van het Verdrag), hebben de volgende 40 verdragspartijen het recht kandidaten voor het GRETA-lidmaatschap voor te dragen: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland , Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.


De regeringen van deze landen zijn verzocht om uiterlijk op 11 september 2020 de namen voor te leggen van maximaal drie kandidaten die bekend staan om hun erkende bevoegdheid op het gebied van mensenrechten, bijstand en bescherming van slachtoffers en actie tegen mensenhandel of beroepservaring op de onder het Verdrag vallende gebieden. 

Vanuit Nederland is prof. dr. Conny Rijken voorgedragen. Conny studeerde internationaal en Europees recht aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University en promoveerde onder supervisie van prof. dr. Hirsch Ballin en prof. Fijnaut aan de Tilburg University. Ze heeft haar onderzoeksgebied uitgebreid tot andere gebieden, waaronder wereldwijde migratie, Europees strafrecht en inclusie en uitsluiting door migratie. Centraal in haar onderzoek staat de focus op mensenrechten, betrokkenheid bij de positie van het individu en het uitvoeren van 'research that matters'. Ze doet haar onderzoek in interdisciplinaire en internationale teams, vaak geleid door haar, waardoor de combinatie van en voortbouwen op inzichten vanuit verschillende perspectieven. Haar onderzoek wordt gekenmerkt door creatief heroverwegen van verankerde principes die vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd en het genereren van nieuwe inzichten en ideeën. Ze heeft innovatief onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld arbeidsmigratie, arbeidsuitbuiting, stadsvluchtelingen, Sinaï-handel, de behoeften van slachtoffers van mensenhandel en het verband tussen mensenhandel en staatloosheid in Thailand. Het aanmoedigen en inspireren van studenten en andere onderzoekers zijn aspecten die ze belangrijk vindt in haar werk en die ze als hoogleraar mensenhandel en globalisering beschrijft. 

Zowel CoMensha als het Strategisch Overleg Mensenhandel ondersteunen deze voordracht van harte. Conny Rijken heeft ook zitting in de adviesraad van CoMensha.

Ina H.R. Hut, directeur -bestuurder van CoMensha: ‘Het zou echt fantastisch zijn als Conny Rijken vanuit Nederland kan deelnemen in GRETA. Zij brengt veel kennis en expertise mee, vooral ook als het gaat om het slachtofferperspectief. GRETA is een gezaghebbend orgaan en van grote toegevoegde waarde in de strijd tegen mensenhandel! Conny Rijken zal hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren’

Lees hier meer over de verkiezingen van GRETA.

Zie ook het filmpje waarin Conny Rijken haar kandidatuur toelicht

en de langere video waarin Conny Rijken haar kandidatuur toelicht (4 minuten)