KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Project EU AMIF SAFE afgerond: belangrijke documenten beschikbaar

De afronding van het grote EU AMIF SAFE! Project is een feit. Het Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early identification of Victims of Trafficking project, ofwel SAFE project, is uitgevoerd door een consortium van politie, gespecialiseerde NGO's en IOM in Nederland, Hongarije en Bulgarije en aangevuld met expertise vanuit Macedonië als een land van waaruit veel migranten de EU in reizen. HVO-Querido leidde het internationale project. Vanuit Nederland werkten IOM Nederland, FairWork, LaStrada International, de Nationale Politie, Stichting Humanitas en CoMensha mee.

We kijken terug op een mooi en leerzaam project, met als eindresultaten:

Toelichting
In de context van de huidige migratiestromen is het moeilijk om slachtoffers van mensenhandel in een vroeg stadium te identificeren. Er is alarmerend nieuws over alleenstaande minderjarigen (amv) die verdwijnen uit asielzoekerscentra, jonge meisjes die reizen met volwassen mannen die pretenderen hun familie te zijn en kwetsbare mensen die worden gerekruteerd om te werken in sectoren waar ze uitgebuit worden in hun poging om in veiligheid te geraken. .
Aan de andere kant worden we ook geconfronteerd met slachtoffers van mensenhandel waarvan hun recht op rechtmatig verblijf ophoudt en die behoefte hebben aan duurzame ondersteuning om een goed en weloverwogen besluit te nemen over hun toekomst, waaronder de mogelijkheid om veilig terug te keren met behulp van succesvolle re-integratie.

Doel van het SAFE Project is om een veilige toekomst voor slachtoffers van mensenhandel te realiseren en ervoor te zorgen dat in de context van de huidige migratiestromen binnen de EU, slachtoffers van mensenhandel vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd. Om dit te bereiken is binnen SAFE een aantal activiteiten ontplooid:

  1. Op basis van een questionnaire is een inventarisatie gemaakt van de best practices en knelpunten als het gaat om vroege identificatie van en veilige toekomst voor slachtoffers van mensenhandel en van trainingsbehoeften die er onder professionals in de EU op dit gebied bestaan.
  2. Er zijn training modules ontwikkeld (en gegeven) over vroege identificatie en veilige toekomst.
  3. Er is een sociale kaart gemaakt van EU organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel om zo organisaties over de landsgrenzen gemakkelijk met elkaar in contact te kunnen brengen om de ondersteuning van slachtoffers die willen terugkeren te vergemakkelijken en de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen.