KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Project REST: versterken positie slachtoffers van mensenhandel uit derde landen

Maandag 30 september en dinsdag 1 oktober jl. was onze manager Brian Varma in Wenen voor de kick-off bijeenkomst van het project REST - Residency Status: Strengthening the Protection of Trafficked Persons. CoMensha is één van de deelnemers aan dit internationale project dat zich richt op het versterken van de positie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen en het recht op een verblijfstatus in het licht van bescherming op lange termijn.

Het project REST wordt gecoördineerd door LEFÖ-IBF (Oostenrijk) en bestaat uit een consortium van het Comité Contre l’esclavage Moderne (CCEM uit Frankrijk), Proyecto Esperanza (Spanje), La Strada Moldova (Moldavië), Astra (Servië) en CoMensha.

Logo-Project-Rest-2019-samenwerkingspartners

REST wordt grotendeels gefinancierd met privaat geld en voor een deel via de Council of Europe. Het project richt zich op de toegang tot rechten en meer specifiek op de verblijfstatus van slachtoffers van mensenhandel uit landen van buiten de EU en de knelpunten die hierbij spelen.

De activiteiten in het project bestaan uit:

  • een diepteanalyse van de implementatie van internationale wet- en regelgeving in de betrokken landen;
  • een focusgroep bijeenkomst met stakeholders; 
  • een rapport met best practices en de resultaten van diverse nationale en internationale bijeenkomsten met bijbehorende aanbevelingen.

Het project loopt van augustus 2019 tot en met maart 2021. Voor het einde van dit jaar dienen alle betrokken landen op basis van een vragenlijst input te leveren voor de diepteanalyse.

Voor meer informatie, zie de beschrijving van het project en/of neem contact op met Brian Varma

Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van december 2019.