KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Publicaties van het WODC

wodc

Het WODC (wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van Veiligheid en Justitie) heeft een aantal publicaties rondom prostitutie uitgebracht:

Herinvoering van een pooierverbod
In 2000 werden het bordeel- en pooierverbod afgeschaft. Er is een inventarisatie van opvattingen vanuit het juridisch werkveld gemaakt over eventuele herinvoering van het pooierverbod.

Lees het hele artikel hier: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2392-interne-consistentie-wsr-titel-xiv.aspx?cp=44&cs=6796#project-informatie

Prostitutie in Nederlandse gemeenten
Een onderzoek naar aard en omvang, beleid, toezicht en handhaving in 2014. Dit onderzoek richt zich op het prostitutiebeleid in Nederlandse gemeenten en de vraag hoe toezicht en handhaving van de prostitutiebranche zijn geregeld en wat de resultaten daarvan zijn. Het onderzoek moet ook inzichtelijk maken welke indicatoren en gegevensbronnen geschikt zijn voor een periodieke monitor.

Lees het hele artikel hier: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2389c-nulmeting-wrp-vergunningbeleid-toezicht-en-handhaving.aspx?cp=44&cs=6796

Verboden rood in beeld
Een onderzoek naar aard en omvang niet-legale prostitutie in 2014. Wat is de stand van zaken m.b.t. illegale prostitutie en welke verschijningsvormen zijn er?

Lees het hele artikel hier: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2389b-nulmeting-wrp-niet-legale-prostitutie.aspx?cp=44&cs=6796

Sekswerkers aan het woord
Een onderzoek naar de sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014 waarin ervaringen en meningen van de geïnterviewde sekswerkers zelf centraal staan.

Lees het hele artikel hier: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2389a-nulmeting-wrp-sociale-positie-prostituees-in-legale-prostitutie.aspx?cp=44&cs=6796

Prostitutie in Nederland
In dit rapport worden de belangrijkste resultaten uit bovenstaande onderzoeken gecombineerd en aangevuld met informatie die relevant is voor de context.

Lees het hele artikel hier: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2389d-nulmeting-wrp-overkoepelend-rapport.aspx?cp=44&cs=6796