RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Rapport Mensenhandel: naar een kindgericht beschermingssysteem

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft het rapport 'Mensenhandel. Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen' uitgebracht.
Dit rapport biedt zij vandaag aan aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

In dit rapport staan minderjarige vreemdelingen centraal die in Nederland zijn aangetroffen en in beeld komen als mogelijk slachtoffer van mensenhandel. Dit zijn ongeveer 85 mogelijke slachtoffers per jaar. Internationaal is vastgelegd dat voor deze groep verregaande bescherming vereist is. Een bescherming waarin het kind centraal staat. Deze bescherming dient vooreerst het belang van het kind maar is ook gericht op de opsporing en vervolging van de mensenhandelaren, zodat ook toekomstig slachtofferschap voorkomen kan worden. De bescherming van slachtoffers en de opsporing en vervolging vormen immers twee kanten van dezelfde medaille.

Kernboodschap van het rapport is dat het belang van het kind het uitgangspunt moet vormen bij de bescherming van minderjarige slachtoffers. Om daartoe te komen, moet een 'kindgericht beschermingssysteem' worden ontwikkeld.
Daarvoor is noodzakelijk dat:
 

  1. Signalering van slachtoffers in het Aanmeldcentrum Ter Apel ketenbreed plaatsvindt;

  2. Risico's en kwetsbaarheden van de minderjarige in de beschermde opvang multidisciplinair in kaart worden gebracht;

  3. Het verhaal van de minderjarige in de verblijfsprocedure centraal staat. Daarvoor is noodzakelijk dat de huidige asielprocedure en verblijfsregeling mensenhandel voor AMV's worden samengevoegd;

  4. Termijnen in de procedure worden afgestemd op de minderjarige leeftijd van het kind;

  5. Bescherming na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt voortgezet.

 


Zie voor het uitgebreide nieuwsbericht en het rapport:

http://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/Archief2015/mensenhandel-naar-een-kindgericht-beschermingssysteem-voor-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen.aspx?cp=63&cs=16790