KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Rapport Safe Future, methodiek inzake kinderen

Op 10 februari jl. bood de directeur van CoMensha, Ina Hut, het rapport Safe Future methodiek inzake kinderen aan aan Tweede Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Marit Maij (PvdA).

Hierbij waren 75 vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld aanwezig. De twee Kamerleden hebben een initiatiefwet ingediend als aanvulling op de Vreemdelingenwet. Dit initiatief stelt het belang van het kind voorop bij besluitvorming rond verblijfsproblematiek van gezinnen in Nederland. Op dit moment houdt men nog te weinig rekening met de belangen van kinderen van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde vreemdelingen of van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het project Safe Future inzake kinderen kwam onder penvoerderschap van CoMensha en in nauwe samenwerking met de volgende partners tot stand: HVO Querido, Stichting Humanitas Rotterdam, Jade Zorggroep, Blijf Groep, Het Kopland, Moviera, Pharos, Federatie Opvang, en met inbreng van een keur aan deskundigen. Het project werd mede gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels.

Klik hier voor meer informatie en mogelijkheid tot downloaden van het rapport.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-1