KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Rapportage januari tot en met september 2014

De rapportage gaat over de aangemelde cliënten in de maanden januari tot en met september 2014.

In deze rapportage vindt u gegevens over aard en omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Klik hier om de rapportage te downloaden.