KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Rapporteur bezorgd over onderzoek Erasmus MC

Een groot deel van de zorgprofessionals die nierpatiënten onder behandeling hebben, is bekend met patiënten die naar het buitenland zijn afgereisd voor het ondergaan van een niertransplantatie.
Het leeuwendeel van hen heeft het vermoeden of weet zeker dat voor het orgaan is betaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. De onderzoeksresultaten baren de Nationaal Rapporteur zorgen omdat transplantatietoeristen mogelijk gebruik maken van donoren die worden gedwongen hun orgaan af te staan. Zij vindt dat dit onderwerp meer politieke aandacht verdient.

Hoewel uit het onderzoek niets bekend wordt over de omstandigheden waaronder de orgaandonaties zouden hebben plaatsgevonden, blijkt uit andere onderzoeken dat binnen orgaanhandelnetwerken het risico op mensenhandel bestaat. Zo kunnen donoren worden gedwongen hun nier af te staan. "Waar geld aan mensen kan worden verdiend, ligt mensenhandel op de loer", zegt Corinne Dettmeijer-Vermeulen. Zij pleit voor goede voorlichting aan patiënten die op de wachtlijst voor een orgaan staan, waarin ook specifiek aandacht uitgaat naar de risico's die verbonden zijn aan het halen van een orgaan in het buitenland. De onzekerheid over de omstandigheden waaronder een donor een nier afstaat, maakt volgens haar dat irreguliere orgaandonatie “ hoewel vanuit het perspectief van de patiënt begrijpelijk “ zeer onwenselijk is.

Lees meer: http://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/2014/rapporteur-bezorgd-over-onderzoek-erasmus-mc.aspx?cp=63&cs=16790