RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Rapporteur: Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Het gewijzigde voorstel van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche biedt een landelijk kader voor prostitutiebeleid. Een uniform kader is hard nodig om te zorgen dat voor alle prostitutiebedrijven in Nederland, dus ook escortbedrijven, in de toekomst dezelfde regels gelden. Lees het hele artikel