KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Reactie CoMensha op vlucht van Saban B.

Directeur CoMensha Ina Hut vindt dat belangen slachtoffers van mensenhandel zwaar moeten wegen: 'Slachtoffers verdienen goede bescherming. Daders mensenhandel horen beter bewaakt te worden en achter slot en grendel te zitten'

directeur CoMensha Ina Hut geeft bji de NOS eenreactie op vlucht Saban B