KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Regeling Aziatische Horeca komt te vervallen

Naar aanleiding van signalen van mensensmokkel en mensenhandel heeft het kabinet in november besloten om de regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector te laten vervallen. Hierdoor kunnen Aziatische koks niet meer via de speciale regeling gefaciliteerd naar Nederland komen, maar is het reguliere toelatingsbeleid van toepassing. Het ministerie van SZW bekijkt hoe de misstanden in de Aziatische horecasector aan kunnen worden gepakt en of de regeling in aangescherpte vorm terug kan komen. 

CoMensha is blij dat de Regeling Aziatische Horeca komt te vervallen. We hebben ons eerder uitgesproken over de kwetsbaarheid van deze regeling en blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.