KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Regiodag te Eindhoven: opening OpenJeOgen

Op dinsdag 3 september a.s. organiseerde het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens, samen met de MO Den Bosch en de gemeente Helmond, een regiodag in Dynamo te Eindhoven. Bedoeld voor een grote groep professionals in de veiligheidsregio Oost-Brabant met het thema “Samen tegen mensenhandel”. De regiodag was mede de start van onze fototentoonstelling #OpenJeOgen voor mensenhandel die tot en met 17 oktober voor het centraal station (centrumzijde) in Eindhoven staat.  

P1000374
Jaqueline Vonk, bestuurder Lumens, opent de regiodag.

 

Bestuurder Jacqueline Vonk van Lumens verwelkomde mede namens MO Den Bosch en gemeente Helmond alle aanwezigen op deze eerste regiodag waarbij ze gelijk de volgende regiodag aankondigde die op 1 oktober 2020 staat gepland. Vonk benadrukte het belang van ketensamenwerking tussen de verschillende disciplines om (de gevolgen van) mensenhandel aan te pakken waarbij inzet van alle partijen, en zeker gemeenten, onontbeerlijk is.

 

 

Actieweek tegen mensenhandel begin 2020
Naast sprekers als Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, die inging op het belang van goed signaleren van mensenhandel en de wens uitsprak dat er ook in andere regio's integrale samenwerking zal komen, vertelde de Ketenregisseur Mensenhandel bij het Bureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, Lotte Niederer, over hoe de integrale samenwerking bestuurlijk is ingericht en wat de plannen in de regio zijn. Zo is het o.a. de bedoeling om begin 2020 een actieweek over mensenhandel in Oost-Brabant te organiseren. 
Lector Janine Janssen spijkerde de kennis bij over het gebruik van tatoeages als brandmerk bij slachtoffers van mensenhandel. Ze maakt zich er sterk voor om te komen tot een goede database, waardoor opsporing van slachtoffers, maar ook mensenhandelaren, via alle verzamelde kennis over tattoos een boost kan krijgen.

'I want to be free, please help me'
Het blijft altijd indrukwekkend; persoonlijke verhalen van slachtoffers van mensenhandel. In het plenaire ochtenddeel was daarom ook tijd ingeruimd voor een viertal mannelijke (en één vrouwelijk) slachtoffers van mensenhandel. Eén van de mannen kreeg ook het podium om via een lied zijn traumatische ervaring te verwoorden. Het leverde hem een staande ovatie op van de zaal. 

Uitdagingen voor de regio
Vooraf aan de gezamenlijke opening van onze fototentoonstelling #OpenJeOgen bij het station Eindhoven, hield onze directeur-bestuurder Ina Hut een pleidooi over een aantal uitdagingen die in de regio Oost-Brabant gelden. 

  P1000377Plaatje - ppt uitdagen in de regio Oost-Brabant

Naast aandacht voor de goede ontwikkelingen, waaronder het outreachend onderzoek dat EMP doet om slachtoffers van gedwongen jongensprostitutie te vinden, had zij ook een kritische noot richting de gemeente Eindhoven inzake de benodigde (extra) financiering om de talrijke slachtoffers van mensenhandel in Eindhoven te kunnen helpen: 

"Als je als gemeente slachtoffers van mensenhandel in de kou laat staan - en nu ben ik hard - dan ben je medeplichtig. Dan ben je er medeverantwoordelijk voor dat ze terug in bijvoorbeeld de gedwongen prostitutie belanden."

Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad dat naar aanleiding van deze uitspraak van Ina Hut verscheen. 

Opening fototentoonstelling #OpenJeOgen
Aansluitend gingen alle aanwezigen wandelend van Dynamo naar het Centraal Station voor de opening via onthulling van meerdere portretten door allerlei vertegenwoordigers van de betrokken organisaties bij de aanpak van mensenhandel. Een kleine fotoimpressie.

P1000387 P1000390

Kopie
Ina Hut (l.) opent de fototentoonstelling door samen met wethouder Ben Peters van de gemeente Grave (r.)
en Mirjam Bekker-Stoop van Stichting Open Mind, het eerste doek te onthullen. 
P1000401
Om 'Samen tegen mensenhandel' te benadrukken waren meerdere vertegenwoordigers van organisaties gevraagd om de portretten te onthullen en kort iets te zeggen over waarom zij het zo belangrijk vinden dat er aandacht is voor de aanpak van mensenhandel. Op de voorgrond de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Herman Bolhaar) en Jaqueline Vonk, bestuurder Lumens. Daarachter Els Martens, officier van justitie, en Ronald van Hedel, waarnemend Teamchef van AVIM politie Oost Brabant. Overige afgevaardigden waren Pim Dijkstra, bestuurder NEOS, en Nancy van Loon, manager bij Lumens, Bert van Eijk, bestuurder MO Den Bosch, en Lotte Niederer, Ketenregisseur, Dorien Jaartsveld en Selina Henckens, beiden zorgcoördinator respectievelijk de gemeente Den Bosch en Helmond. 
Ook werd een portret onthuld door de vier mannelijke slachtoffers, deze staan niet op een van onze foto's. 

De dertig portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel zijn tot en met 17 oktober te zien in Eindhoven. Daarna gaat de fototentoonstelling door naar de regio Gooi & Vechtstreek waar deze verschillende gemeenten aandoet, te beginnen in Hilversum op 18 oktober, de Europese dag tegen Mensenhandel.

Stichting Open Mind heeft in opdracht van en in samenwerking met CoMensha de campagne ‘Open Je Ogen’ voor mensenhandel bedacht en in samenwerking met fotograaf Ernst Coppejans gerealiseerd. Dit alles met de doelstelling om mensenhandel een gezicht te geven en bij een zo groot en breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

Terugblik
Van het ochtenddeel en de workshops die in de middag van de regiodag 'Samen tegen mensenhandel' zijn gehouden, heeft de organisatie een terugblik gemaakt. 


Op 3 september is ook een artikel in het Eindhovens Dagblad over de ontwikkelingen in de regio Oost-Brabant verschenen waarin de Nationaal Rapporteur en onze collega Brian Varma aan het woord komen. 

Daarnaast is een artikel verschenen in hetzelfde Dagblad met Janine Janssen over tattoos. Klik hier.