KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Religie & de opvang voor slachtoffers mensenhandel

Een interview met masterstudente Farah Deventer.
 

In het kort: wie ben je en wat is je achtergrond?
"Ik ben Farah Deventer en ik heb stage gelopen bij CoMensha van februari tot juni 2017. Ik ben bezig met de Master Theology and Religious Studies, met de specialisatie Peace, Trauma & Religion aan de VU in Amsterdam. Hiervoor heb ik de hotelschool gedaan en veel ervaring opgedaan met horeca en management."

Kun je ons iets vertellen over je onderzoek?
"In mijn masteronderzoek vergelijk ik de Nederlandse en de Poolse context rondom de vraag: Wat is de rol van religie in opvanghuizen voor slachtoffers/survivors van mensenhandel? Mijn onderzoek bestaat uit twee delen: een literatuuronderzoek naar Nederlandse en Poolse religieuze geschiedenis, en een praktijkonderzoek naar het verband tussen trauma en religie bij slachtoffers van mensenhandel in Nederland en Polen.

Voor mijn onderzoek ben ik langs geweest bij verschillende opvanginstanties, zowel in Nederland als in Polen. Ook heb ik gesproken met experts betreffende religie en trauma. Nederland en Polen zijn verschillend maar hebben op dit gebied ook veel overeenkomsten. Via La Strada International, dat goede banden heeft met Polen, kon ik hier makkelijk connecties leggen voor interviews en het bezoeken van opvanghuizen."

Kun je een tipje van de sluier oplichten over het onderzoek en de rol van religie in de opvang?
"Mijn conclusie is dat religie vaak een grote rol speelt, vooral bij de mensen die al gelovig waren voordat zij in de opvang kwamen. Dit geldt voor verschillende religies. En het gaat niet alleen om religieuze mensen, maar ook mensen die geloven in een god en daar niet perse een naam of religie aan hangen.

Ik merkte dat het voor de opvanghuizen heel belangrijk is om neutraal te zijn, en dat is ook begrijpelijk. Het is niet mogelijk om ineens allerlei godsdienstlessen aan te bieden, of vaste gebedstijden. Het is wel een van mijn aanbevelingen aan de opvang om geloofexperts of spiritual caretakers van bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie of een moskee of tempel in te zetten, die met cliënten kunnen afspreken.

Of religie helpt bij traumaverwerking is lastig te zeggen, het verschilt erg van persoon tot persoon in hoeverre religie een rol speelt. Ook hangt het af van de opvang zelf. Ik ben bij drie verschillende opvanghuizen in Nederland geweest en ze hebben allemaal dezelfde grenzen qua religie: vrijheid om te geloven en respect voor anderen cliënten. Hoe dit er in de praktijk uitziet verschilt per opvang."

Hoe is dat in Polen?
"In Polen is het qua cultuur (de meeste mensen zijn katholiek) heel geaccepteerd om bijvoorbeeld een kruis in de opvang te hebben hangen, al gaat men hier wel heel anders mee om. Slechts 38% van de mensen gaat wekelijks naar de kerk. Maar ook in de Poolse opvanghuizen is het heel belangrijk om de juiste grenzen aan te geven en respect voor anderen te tonen. Opvanghuizen in Polen hebben dus dezelfde regels wat betreft religie als Nederlandse opvanghuizen, maar hoe deze worden uitgeoefend verschilt wel. Dit komt door de sterke katholiek cultuur binnen Polen en de secularisatie binnen Nederland."

Wat zijn je toekomstplannen?
"Op dit moment werk ik naast mijn studie voor 8 uur in de week bij Not4Sale in Amsterdam. Hier geef ik les over horeca aan vrouwen die slachtoffer van mensenhandel zijn (geweest). Dit is heel erg leuk om parttime te doen. Ik wil graag meer werk richting projectmanagement of onderzoek, dus ga ik na mijn studie naar iets anders op zoek, naast Not4Sale. In de toekomst zou ik graag bij een internationale organisatie werken, het liefst op gebied van mensenhandel en de bestrijding hiervan."

 

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-2