RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Religie in opvanghuizen voor slachtoffers van mensenhandel

Trauma veroorzaakt door mensenhandel kan grote impact hebben op het wereldbeeld van een individu. Door een trauma kan iemand zijn of haar fundamentele geloofsovertuigingen in twijfel gaan trekken.

Gedreven door nieuwsgierigheid richt deze studie zich op het nazorgproces, dat zich vaak afspeelt in een opvangfaciliteit voor slachtoffers. In hoeverre heeft een opvangfaciliteit de verantwoordelijkheid herstel te bieden als het gaat om iemands eigen geloofssyteem? In hoeverre spelen religie en culturele context van een persoon een rol in het herstelproces? Hoe ziet dit eruit in Polen, een overwegend katholiek land, en in Nederland, een land met sterk calvinistische wortels? Deze studie volgt een empirische comparatieve benadering door het evalueren van de Nederlandse en Poolse context, om zo te beoordelen hoe essentieel persoonlijke geloofsovertuigingen zijn in het herstelproces van slachtoffers van mensenhandel.

Download het (Engelstalige) onderzoek in pdf-formaat (1 Mb groot) via deze link.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3