KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Reporter Radio over gedwongen mannenprostitutie onder mannen met migratieachtergrond

Zondagavond om 19.00 uur doet Reporter Radio verslag van vluchtelingen die in de gedwongen mannenprostitutie belanden. Het aantal meldingen van gedwongen prostitutie onder mannen met een migratieachtergrond is het afgelopen jaar verdubbeld van 34 in 2017 naar 68 in 2017. Het gaat vaak om vluchtelingen die in Nederland worden opgepikt door mensenhandelaren. In de reportage gaat onze directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut in op deze vorm van mensenhandel: Mensenhandel staat bekend als een haaldelict. Je moet ernaar op zoek gaan om te zien dat het gebeurt.

Het is niet duidelijk waarom het aantal verdubbeld is. Een mogelijke verklaring is dat er iets meer aandacht is voor mannen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Sommige politie-eenheden besteden er bijvoorbeeld meer aandacht aan door niet-locatiegebonden acties te houden. Hut pleit voor meer outreachend onderzoek. Het onderzoek van Lumens naar jongensprostitutie is daar een goed voorbeeld van.

Zorgcoördinatie
Ina Hut benadrukt dat gemeenten een belangrijke rol hebben in de strijd tegen mensenhandel: Het aantal gemeenten dat erkent dat in hun gemeente mensenhandel plaatsvindt en investeert in goede zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel is laag. 95 Procent van de gemeenten in Nederland heeft nog geen beleid op mensenhandel en zestien van de 35 centrumgemeenten hebben nog geen zorgcoördinator aangesteld die de zorg en opvang van slachtoffers van mensenhandel coördineert".

Naast Ina Hut komen in de reportage ook de zorgcoördinatoren Daniëlle van Went van het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugdprostitutie in Eindhoven en Linda Pool van Fier uit Leeuwarden.aan het woord en vertelt een mannelijk slachtoffer van seksuele uitbuiting zijn indrukwekkende verhaal.

Op 18 oktober a.s. zal de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen de Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013-2017 uitbrengen met daarin alle cijfers over het afgelopen jaar. Klik hier voor de laatste versie.

Luister hier de Reporter Radio uitzending van 23 september 2018 terug.

Aandacht in de pers
NPO Radio1
NOS Journaal (item GEDWONGEN begint bij 7m58) en NOS online
Trouw
RTL Nieuws
NRC
Binnenlands Bestuur
NU.nl