LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Herken de signalen van mensenhandel

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over mensenhandel heeft CoMensha met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een paar maanden geleden een e-learning module gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Heb je de module al bekeken? Of je collega's er op geattendeerd? Het is belangrijk om signalen van mensenhandel te herkennen: samen pakken we mensenhandel aan en helpen we de slachtoffers!

Dit is gedaan om tienduizenden hulpverleners die dagelijks met migranten werken extra te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel en wat zij als hulpverlener kunnen doen om het slachtoffer te helpen. Migranten zijn extra kwetsbaar voor mensenhandel. De online module (die maart 2018 live is gegaan) moet er uiteindelijk voor zorgen dat meer slachtoffers de hulp en bescherming krijgen waar zij recht op hebben. Dit is extra belangrijk nu er de afgelopen jaren een daling is geweest in het aantal herkende slachtoffers van mensenhandel.

Naast een theoretisch deel legt de e-module verschillende situaties voor aan de cursisten waarin zij zelf de signalen dienen te herkennen. Een deel van de deelnemers krijgt daarnaast nog een vervolgtraining. Naast het extra trainen van de eigen hulpverleners, willen de organisaties asielzoekers en kwetsbare migranten ook voorlichting geven over de risico's op mensenhandel, zodat zij zelf ook weerbaarder zijn. Het is de eerste keer dat de vier organisaties de handen ineen hebben geslagen om een vuist te maken tegen mensenhandel.

Klik hier voor de e-module.

Zie voor meer informatie het persbericht dat op 7 maart jl. via het Rode Kruis is uitgestuurd.

Aandacht in de media
HP De Tijd
Dagblad van het Noorden
Reformatorisch Dagblad
Nederlands Dagblad
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018