LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Onderzoek en campagne van Terre des Hommes

Representatief onderzoek onder Nederlandse ouders met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar laat zien dat 56% de ouders zich (grote) zorgen maakt over online veiligheid en grooming van hun kinderen. Maar liefst 35% van de ouders geeft aan dat hun kind of een kind dat ze kennen, melding heeft gedaan van een vervelende situatie online. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Terre des Hommes, die strijdt tegen (seksuele) uitbuiting van kinderen. Terre des Hommes en CoMensha zijn samen initiatiefnemer van het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen, waar ouders, docenten en jongeren zelf terechtkunnen voor advies, een doorverwijzing of melding mbt. uitbuiting. 

Zorgen over online veiligheid
Voor het onderzoek zijn Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen van 8 tot en met 17 jaar bevraagd*. 56% van hen maakt zich in enige mate zorgen over de online veiligheid van hun kind, door het gebruik van internet, social media en apps. De grootste zorg van de ouders is dat hun zoon of dochter benaderd wordt door vreemden (68%), gevolgd door de vrees dat hun kind het verschil niet weet tussen ‘echte berichten’ en mensen en ‘neppe berichten’ en mensen (67%). Een andere uitkomst is dat bijna de helft van de ouders vreest dat hun kinderen bezig zijn met onveilige en ongewenste dingen die zij niet vertellen (48%). 

“Mijn zoon kan slecht verstandige keuzes maken en gelooft alles wat er op internet staat. Hij ziet niet de slechte bedoelingen van mensen” (citaat van ouder uit onderzoek)

Meldingen van bedreigende online situaties
28% van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) weleens melding heeft/hebben gemaakt van vervelende situaties online, een antwoord dat significant vaker wordt gegeven bij een dochter (31%) dan bij een zoon (24%). Tel je daarbij de ouders die een kind uit hun omgeving kennen die een melding deed, dan wordt dat 35%. De meldingen lopen uiteen van online pesten, (pogingen tot) oplichting, seksuele benadering door vreemden en het rondsturen van pornografisch materiaal. 

“Iemand wilde afspreken met haar, dat heeft ze stiekem gedaan. Ze was 13, hij 18, ze is toen aangerand. Daarna geen vervelende dingen meer, nu weet ze gelukkig beter”(citaat ouder)

Youtube gezien als meest gevaarlijke kanaal
Ouders maken zich vooral zorgen over social media kanalen YouTube (42%), TikTok (40%) en Online games (38%). Daarna volgen WhatsApp (33%), Snapchat (30%) en Instagram (28%). Een opvallend hoog percentage ouders (59%) weet de ontgrendelcode van de smartphone van hun zoon of dochter. Iets meer dan een derde (36%) zegt regelmatig in de mobiele telefoon te kijken en iets minder dan een derde (32%) zegt weinig te doen om het online gedrag te controleren. De meerderheid van de ouders geeft aan wel eens met hun kind praten over de gevaren die online spelen (91%). 

Wie moeten actie ondernemen?
Volgens de ondervraagde ouders moeten zij zelf als ouders als eerste actie ondernemen om de online veiligheid van kinderen in Nederland te waarborgen (83%). De online kanalen volgen met 74%, vervolgens de overheid (58%) en scholen (56%). 

Omvang van seksuele uitbuiting in Nederland
Social media speelt een steeds sterkere rol in het faciliteren van online seksuele uitbuiting, blijkt uit diverse onderzoeken**. Slachtoffers worden ook steeds jonger, zo zien de onderzoekers bij Terre des Hommes. 

Jasper Iking, projectleider: “Te veel ouders weten niet precies waar hun kinderen online mee bezig zijn. Wij hebben onderzoeken gehad met slachtoffers van 11 jaar oud”. 

Jaarlijks zijn naar  schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen ruim 1300 minderjarigen slachtoffer van seksuele uitbuiting. 

Terre des Hommes
Terre des Hommes werkt internationaal tegen kinderuitbuiting. In Nederland onderzoekt de organisatie meldingen van seksuele uitbuiting en heeft met CoMensha het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen opgezet. Terre des Hommes doet onderzoek naar daders. Informatie over strafbare gedragingen wordt gedeeld met politie. Voor ouders, leerkrachten en iedereen die om de online veiligheid van kinderen geeft, brengt Terre des Hommes een speciaal webazine ‘Hoe bescherm je kinderen online?’op de markt, met tips, adviezen en interviews. 

 

 

*Dit onderzoek is uitgevoerd door Kien Onderzoek, onder 1041 Nederlanders ouders met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding en gezinssituatie. Bijgevoegd treft u het rapport van het onderzoek aan.

**Oa van Nederlands Forensisch Instituut en Expertisecentrum Online Kindermisbruik.