RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Safe! Expertmeeting groot succes

"Vroege identificatie van slachtoffers mensenhandel is de eerste stap richting een veilige toekomst." Dat was de centrale stelling tijdens de zeer geslaagde expertmeeting die CoMensha en HVO-Querido samen organiseerden op 4 december in het kader van het Safe! project.

Het Safe! project (Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking) wordt gefinancierd door het Asiel Migratie Integratie Fonds (AMIF) en de Ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid.
Tijdens de expertmeeting gingen diverse opvangorganisaties, IOM, DT&V, COA, Vluchtelingenwerk, politie, Bureau Nationaal Rapporteur, CoMensha en belangenorganisaties van migranten en slachtoffers van mensenhandel met elkaar in gesprek over de belangrijkste dilemma's inzake vroege identificatie van en een veilige toekomst voor slachtoffers van mensenhandel. In de ochtend ging Trijntje Kootstra in op het project en presenteerde Eefje de Volder (CoMensha) de belangrijkste uitkomsten van een internationale questionnaire rondom deze thema's. In de middag kon geproefd worden van de trainingen die hiertoe in het kader van het Safe! project worden ontwikkeld. Bij het bespreekbaar maken van de toekomst met cliënten wordt daarbij gebruik gemaakt van de Safe Future Methodiek.

Wat is de achtergrond van deze expert meeting?
De expert meeting werd georganiseerd in het kader van het Europese project Safe! waarbij partners zijn betrokken uit vier landen (Nederland, Bulgarije, Hongarije en Macedonië). Binnen Safe! worden trainingen en strategieën ontwikkeld voor vroege identificatie van slachtoffers mensenhandel, maar ook voor het bespreekbaar maken van een veilige toekomst, incl. de mogelijkheid van veilige en duurzame terugkeer. Alle partners die bij Safe! betrokken zijn hebben jarenlange ervaring in het werken met slachtoffers van mensenhandel. In 2018 zullen soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd in Bulgarije, Macedonië en Hongarije. In oktober 2018 wordt het project afgesloten met een grote internationale conferentie in Bulgarije.

Nieuwsgierig geworden naar de trainingen?
Wilt u een training in huis halen voor uw eigen organisatie? Neem dan contact op met de projectleider, Trijntje Kootstra via trijntje.kootstra [ at ] hvoquerido.nl.

Hieronder een sfeerimpressie.
Seminar over Safe op 4 deceber 2017  opening door Ina Hut
links: Bestuurder CoMensha, Ina Hut, rechts: Anita Schaaij, directeur Zorg van HVO-Querido

Seminar 4 december 2017 over Safe. Toelichting door Eefje de Volder van CoMensha
CoMensha: Eefje de Volder

Seminar over Safe op 4 december 2017 in Amersfoort. Presentatie door Trijntje Kootstra
Projectleider: Trijntje Kootstra
 


 


Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2017-4