RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Safe Return

Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft op het eindcongres van Safe Return, op 25 september, de eindproducten in ontvangst genomen: de methodiek Safe Future en het Safe Return Field Research.
Teeven spreekt daarop zijn waardering uit over de resultaten van het project. De bestrijding van mensenhandel is voor hem een topprioriteit. Internationale samenwerking is daarbij essentieel. Hij vindt het belangrijk dat slachtoffers een realistisch beeld krijgen van hun toekomst, met de focus op zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid.

Door vanaf het begin van het hulpverleningstraject al met hen te spreken over hun toekomst, kunnen zij “ als volwassen mensen “ weloverwogen keuzes maken over hun verdere leven.
Deze elementen zijn allemaal goed verwerkt in de krachtgerichte methodiek Safe Future.

De methodiek is nu voor iedereen beschikbaar:
Via online bladeren:
http://ivastudio.nl/uploads/safe_return_field_research
http://ivastudio.nl/uploads/safe_future_methodology
http://ivastudio.nl/uploads/safe_future_methodiek

Daarnaast zijn de filmpje over de partners in Nigeria en Bulgarije nu voor iedereen te zien:
Nigeria: klik hier
Bulgarije: klik hier