RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Samenwerking Hongarije

Op 21 november 2013 heeft CoMensha een presentatie gegeven aan de Nederlandse en Hongaarse opsporing over de taken van CoMensha binnen het speelveld in de bestrijding van mensenhandel

De nadruk in de presentatie is gelegd op het belang van ketensamenwerking. In december zal de Nederlandse opsporing een tegenbezoek brengen aan Hongarije. CoMensha is gevraagd om dan wederom een presentatie te geven.