KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

31 oktober: CCV-congres mensenhandel

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) organiseerde op donderdag 31 oktober van 12.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht een congres over Mensenhandel. CoMensha verzorgde die middag samen met projectpartner VNG een workshop voor gemeenten. 

De workshop van VNG en CoMensha richtte zich specifiek op de aandachtsfunctionarissen mensenhandel van gemeenten en hun rol in de integrale aanpak. Vragen als 'Hoe geef je nu invulling aan de rol van aandachtsfunctionaris?' En 'Hoe zou je de rol graag in willen vullen?' kwamen aan de orde. En is er veel ruimte voor gezamenlijke uitwisseling over deze rol en de invulling daarvan.

CoMensha is eind 2018 gestart met een nieuw project waarin samen met de VNG gemeenten worden ondersteund en geassisteerd bij het opstellen/opzetten van verscheidene aspecten van een goed lokaal en regionaal mensenhandel beleid. Denk aan het opzetten en inrichten van de zorgcoördinatie mensenhandel, actieve signalering van mensenhandel door functionarissen binnen gemeenten en de interne meldroute, creëren van bewustwording over mensenhandel (ook door middel van onze fototentoonstelling Open je ogen voor mensenhandel), trainingen voor baliemedewerkers, toezichthouders en inspectiemedewerkers en het realiseren van beleidsplannen over mensenhandel, etc. 

In het Interbestuurlijk Programma (IBP) waarin het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken hebben vastgelegd die onder andere moeten zorgen voor een betere, gezamenlijke aanpak van mensenhandel. In 2022 moeten alle gemeenten hun beleid gereed hebben. 

Meer weten over de workshop, het project of contactgegevens van onze collega's Helen de Jong / Marcus de Koning-Man of Barbara Schmeits van het VNG? Kijk hier. 


Van de bijeenkomst op 31 oktober 2019 is door het CCV een kort verslag gemaakt. Zie hun website. Via de link is ook een aantal foto's te zien van het congres. Hieronder een foto van de workshop van CoMensha en VNG waar onze collega Marcus de Koning-Man de aanwezigen informeert over het project voor gemeenten. 

6 6738F9D1-A197-4D07-8786-A3D014F0342B