KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

17 april a.s.: Congres over mensenhandel te Veenendaal

Op dinsdag 17 april a.s. organiseert het Studiecentrum Kerckebosch een congres over mensenhandel met aandacht voor preventie, signalering, opsporing en vervolging. Naast o.a. de Nationaal Rapporteur, Herman Bolhaar, en Officier van Justitie, Warner ten Kate, zal onze manager, Brian Varma, spreken in het plenaire deel, dat in de ochtend plaatsvindt. Hij gaat in op de samenwerking en integrale aanpak van mensenhandel.

Brian wordt vergezeld door een voormalig slachtoffer die zal vertellen over haar ervaringen, onder andere over aangiftebereidheid van slachtoffers. In de middag zijn er verschillende workshops door het OM, de politie, het CKM, het CCV, de Inspectie SZW en de Universiteit Leiden, waarin dieper in wordt gegaan op de specifieke thema's.

Het is belangrijk dat mensenhandel hoog op de agenda staat bij gemeenten, opsporingsdiensten en hulpverlenende en maatschappelijke instellingen. Het is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit die veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het aantal mensen- waaronder ook kinderen- die in een kwetsbare positie zit en potentieel vatbaar is voor uitbuiting, neemt toe. Daarbij worden criminele organisaties steeds professioneler. Het is zaak om de komende jaren verder te werken aan een aanpak die het verschijnsel mensenhandel effectief terugdringt.

Dit congres zal handvatten bieden om de vroegsignalering, preventie, opsporing en vervolging van mensenhandel verder te verbeteren. Meer weten of aanmelden? Kijk voor meer informatie, het programma en aanmelding op de site van Kerckebosch