RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Schadefonds Geweldmisdrijven: erkenning voor slachtoffers van mensenhandel

Wat kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven doen voor slachtoffers van mensenhandel? In een digitaal magazine wordt dit nader uiteengezet. Tevens zijn er twee interviews opgenomen met Jorn van Rij, senior onderzoeker bij de Politie en Annet Koopsen, advocaat en onder andere gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van mensenhandel.

Jorn van Rij en Annet Koopsen zijn in 2018 lid geweest van de deskundigencommissie van de pilot ‘aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel’ bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een belangrijke uitkomst van de pilot was dat de beoordeling van slachtofferschap door een onafhankelijke commissie van deskundigen aantoonbaar een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het slachtoffer. In veel gevallen heeft dit geleid tot een positief effect bij de slachtoffers: zij voelden zich gehoord en voelden erkenning van hun slachtofferschap.

Toch is in 2019 door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten om de pilot niet voort te zetten, maar geleerde lessen te borgen bij het Schadefonds en de IND. Zie de eerdere reactie van CoMensha op de evaluatie van de pilot. CoMensha zal zich blijven inzetten voor een meer multidisciplinaire beoordeling van slachtofferschap.

Lees het magazine hier.