RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Schadefonds Geweldsmisdrijven slachtoffers van mensenhandel: al ruim dertig aanvragen

Per 1 januari 2018 is bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van start gegaan. De subcommissie slachtofferschap mensenhandel heeft inmiddels ruim dertig aanvragen ontvangen.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven de opdracht gegeven de tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap uit te voeren. Met deze regeling is het Schadefonds Geweldsmisdrijven van 1 januari tot en met 31 december 2018 bij wijze van proef (een pilot) uitgebreid met een subcommissie slachtofferschap mensenhandel.

In totaal heeft de commissie tot nu toe 38 aanvragen ontvangen. Zes van de 38 aanvragen zijn niet in behandeling genomen, omdat niet werd voldaan aan de formele vereisten. Eén aanvraag is ingetrokken.

Op 26 april heeft de commissie de eerste twee deskundigenberichten uitgebracht. De commissie volgt nauwlettend of het bericht toegevoegde waarde heeft voor de slachtoffers zelf en voor betrokken partijen zoals IND en opvanginstellingen.

Het merendeel van de aanvragen betreft seksuele uitbuiting. Daar waar het arbeidsuitbuiting betreft, wordt door de commissie afgestemd met de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eventuele medische gegevens worden alleen betrokken bij de beoordeling, mits de betrokkene hiervoor een machtiging geeft.

Brian Varma van CoMensha heeft zitting in de klankbordgroep. In de bijeenkomst van augustus jl. stond het halfjaarverslag op de agenda. Dit betreft een intern stuk. Er komt op ons verzoek een openbaar stuk dat dit najaar zal verschijnen.

Kijk voor meer informatie over de pilot (in verschillende talen) en als slachtoffers zich willen aanmelden om voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking te komen, op de site van Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018