RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Seksueel geweld in relatie tot mensenhandel

Op dinsdag 22 september organiseerden we een kennismiddag met als thema ‘Seksueel geweld in relatie tot mensenhandel.’

Tijdens de middag, die door meer dan 60 deelnemers deels live en deels online werd gevolgd, gingen we o.a. in op de samenhang tussen seksueel geweld en mensenhandel, secundaire victimisatie en behandelmethoden.

Iva Bicanic, Klinisch Psycholoog, Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht & initiatiefnemer en landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld trapte de middag af met een betoog over dingen waar hulpverleners tegenaan lopen, zoals beeldvorming (bv.: de meeste daders zijn geen man in de bosjes, maar een bekende; risicogroepen (bv.: 14-tot 24-jarigen lopen 4x meer risico om verkrachting mee te maken dan anderen); onze eigen oogkleppen (bv.: 30-50% van seksueel misbruikte kinderen ​vertoont GEEN gedragssignalen​) en onze blinde vlek (bv.: misbruik van jongens en mannen)

Iva sloot af met het advies: “’Hummen’ helpt niet. Durf te behandelen en gebruik daarvoor traumagerichte evidence-based methoden.”

Linda Verhaak, Klinisch Psycholoog & Expertiseteamleider Seksueel Geweld en Uitbuiting, werkzaam bij de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, nam het stokje over en ging dieper in op de vicieuze cirkel van trauma. Ze gaf antwoord op vragen als ‘wat zijn trauma’s en stressfacoren bij slachtoffers van mensenhandel​?’ en legde de klachtgebieden van PTSS uit en hoe dit te behandelen.

We hebben mooie, positieve reacties teruggekregen vanuit het publiek. De deelnemers, overwegend hulpverleners, vonden de verhalen erg helder en waren blij met deze opfrissing en nieuwe inspiratie. De duidelijke taal, uitleg van het brein en de handvatten die hulpverleners kunnen inzetten werden gewaardeerd. 

Sanne, medewerker Helpdesk bij CoMensha: :”Dit thema is zo nauw verbonden met de slachtoffers van mensenhandel waarmee wij werken. Een open houding, luisterend oor en begrip kunnen letterlijk een wereld van verschil maken voor iemand die slachtoffer is van seksueel geweld. Deze waardevolle kennis nemen we met ons mee en kunnen we ook weer uitdragen naar alle andere professionals met wie wij samenwerken.”
 

Iva Bicanic

Linda Verhaak

 

20200922_151906

   Foto boven: Linda Verhaak tijdens haar presentatie. 
 

   Foto onder: Iva Bicanic presenteerde digitaal. foto2