RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Seminar "Mensenhandel in uw gemeente, wat betekent Commissie Lenferink voor u?"

Op 8 oktober organiseerde CoMensha het seminar "Mensenhandel in uw gemeente, wat betekent Commissie Lenferink voor u?". Het was een leerzame dag met diverse sprekers.

Eerste Kamerlid, Tineke Strik, opende de bijeenkomst. De heer Lenferink, Burgemeester van de gemeente Leiden, benadrukte het belang van zorgcoördinatie mensenhandel op regionaal niveau. Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, gaf de boodschap dat mensenhandel in iedere gemeente speelt maar men is er vaak niet van bewust. Mevrouw Ellen Nauta, Burgemeester van de gemeente Hof van Twente, gaf een inspirerende weergave van de aanpak in de gemeente. Ze benadrukte de meerwaarde van een goedwerkende keten en de rol van de gemeente. Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS, vertelde over de rol van het ministerie en het financieren van de opvang. Ook sprak hij over de "lerende aanpak": werk met concrete casuïstiek, maak escalatie afspraken en vergeet het bestuur hierin niet. Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, sprak over het belang van goede zorg in de opvang en de rol van Federatie Opvang. Anna Sarbo van CoMensha sprak over het nut en de noodzaak van ketensamenwerking en de rol van gemeenten.

Ico Kloppenburg van de Vereniging van Nederlandse gemeenten gaf aan dat VNG intern aan het uitzoeken is wat de aanbevelingen voor de Nederlandse gemeenten betekenen en neemt de feedback van deze dag mee. Hierna volgde een workshop waarin alle deelnemers met elkaar hebben gekeken naar wat de aanbevelingen in de praktijk betekenen. De dag eindigde met een borrel.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van november 2015.