LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Seminar Mensenhandel in uw gemeente

Op donderdag 8 oktober 2015 van 10.00 uur - 16.30 uur in de Eerste Kamer te Den Haag

Sinds januari 2015 is onze maatschappij in transitie. Dit heeft merkbare consequenties voor ons allen. Bestuurders en beleidsmakers in het sociale domein staan voor de opgave om goede zorg, opvang en hulpverlening te organiseren tegen lagere kosten.
Maar hoe staat het met de zorg, opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel? Komt mensenhandel wel voor in uw gemeente? Hoe moet u de zorg inrichten en in hoeverre is de gemeente verantwoordelijk? Commissie Lenferink heeft op 9 april jl. het rapport 'Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel' aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Wat betekent het rapport van Commissie Lenferink voor uw gemeente?

CoMensha organiseert het seminar 'Mensenhandel in uw gemeente' op donderdag 8 oktober 2015. Kennis, ervaring, deskundigheid, ontwikkelingen en best practices zullen met u worden gedeeld. Het wordt ongetwijfeld een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten.

Sprekers
Wij zijn erg enthousiast over de sprekers op deze dag:
Dr. Tineke Strik, Fractievoorzitter Groenlinks Eerste Kamer der
Staten-Generaal;
Drs. Henri Lenferink, Burgemeester van de gemeente Leiden, voorzitter Commissie Lenferink;
Mr. Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen;
Drs. Ellen Nauta “ van Moorsel MPM, Burgemeester van de gemeente Hof van Twente;
De heer Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Drs. Jan Laurier, Voorzitter Vereniging Federatie Opvang;
De heer Henk Kok, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid van de CIE Lenferink en Wethouder van de gemeente Arnhem;
Drs. Ina Hut, Directeur CoMensha.


Voor wie?
Het seminar is georganiseerd voor bestuurders en beleidsmakers in de Nederlandse gemeenten die meer willen weten over de inrichting van
zorg, opvang en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel.

Meer info en aanmelden
Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden voor het seminar.

Download hierhet programma van deze dag.

Wij hopen u op 8 oktober te mogen ontmoeten.