RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Slotconferentie Safe Return: Vooraankondiging

Op donderdag 25 september 2014 zal de slotconferentie plaatsvinden van het Safe Return project. Op het congres wordt onder andere de ontwikkelde methodiek Safe Future gepresenteerd waarmee in de praktijk al wordt gewerkt . Ervaringen worden op het congres gedeeld.

De Federatie Opvang heeft het Safe Return project samen met 11 partners in binnen- en buitenland, waaronder CoMensha, uitgevoerd . Het doel van het project was een methodiek te ontwikkelen en toe te passen, die terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst bespreekbaar maakt vanaf het allereerste begin van de opvang. Cliënten die daadwerkelijk willen terugkeren naar het land van herkomst worden hier op voorbereid. Cliënten die zijn teruggekeerd worden -waar mogelijk- begeleid bij hun re-integratie in het land van herkomst door lokale partners.

De methodiek, die de naam Safe Future heeft gekregen, is gedurende het project ontwikkeld en toegepast in de dagelijkse begeleiding van cliënten.

Tijdens de Slotconferentie op 25 september wordt in de ochtend de Safe Future methodiek gepresenteerd, evenals de andere projectresultaten. In de middag vinden 10 interactieve workshops plaats, waarbij relevante ketenpartners samen met Safe Returnpartners de mogelijkheden voor begeleiding bij terugkeer bespreken aan de hand van cliëntcasussen.

Lees meer: www.opvang.nl/site/item/slotconferentie-safe-return