LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Snel ingrijpen nodig, het Corona-virus maakt arbeidsmigranten extra kwetsbaar.

CoMensha maakt zich met verschillende ketenpartners ernstige zorgen om de extra kwetsbaarheid van de duizenden arbeidsmigranten die in ons land aan het werk zijn. De omstandigheden waarin deze mensen wonen en werken, laten doorgaans zeer te wensen over. Vaak wonen ze met te veel personen op een klein woonoppervlak en hebben ze weinig tot geen toegang tot medische hulp. Ook werken deze mensen in vitale industrieën, die nu nog werkzaam zijn en hard nodig zijn, zoals de schoonmaak, distributiecentra van supermarkten en in het transport.

Er komen al diverse klachten van chauffeurs die zich niet veilig voelen op dit moment, doordat ze de voorzorgmaatregelen die de overheid heeft opgelegd niet kunnen naleven.

Onder arbeidsmigranten, nodig om onze economie draaiende te houden, zijn ook mensen die tot de risicogroep behoren met betrekking tot het Corona-virus, omdat ze bijvoorbeeld longaandoeningen hebben. De kans is daardoor zeer groot dat er onder deze groep mensen al ziek zijn, ziek worden of zullen overlijden.

Directeur-bestuurder Ina Hut:  ‘De Nederlandse overheid moet ook hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. We ontvangen veel zorgelijke signalen, ook via onze samenwerkingspartners FNV en FairWork. Arbeidsmigranten mogen niet als tweederangs burgers worden behandeld, ook voor hen moeten de risico’s beperkt worden. Het achterhouden van zorgverzekeringspasjes door werkgevers is bijvoorbeeld altijd al een probleem geweest, maar nu zorgt het ervoor dat arbeidsmigranten feitelijk de toegang tot de gezondheidzorg worden ontzegd in tijden waarin die toegang van nationaal belang is. Zij lopen zelf grote risico’s en ook het nationaal belang zal hier de gevolgen van ondervinden, als we niet heel snel ingrijpen. Te beginnen met het mogelijk maken van goede huisvesting van arbeidsmigranten en directe toegang tot de medische zorg. ”

 

#samentegenmensenhandel #arbeidsuitbuiting #samentegencorona