KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

SOM-ZoCo: Expertmeeting over jongensprostitutie en mensenhandel

Op maandag 18 juni jl. vond de expertmeeting plaats met de leden van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en de Zorgcoördinatoren (ZoCo) over jongensprostitutie en mensenhandel. Het doel van de dag was om enerzijds ervaringen uit te wisselen over wat er al bekend is ten aanzien van de doelgroep (aard, omvang, verschijningsvormen, gewenste aanpak/hulpverlening) en anderzijds om na te denken hoe deze inzichten praktisch kunnen worden vertaald naar concrete regionale actiepunten. Alle deelnemers waren het erover eens dat hiermee een belangrijke stap is gezet om na te denken wat er regionaal nodig is om meer grip te krijgen op jongensprostitutie en mensenhandel.

Verschillende professionals deelden vanuit hun specifieke expertise in plenaire presentaties hun kennis en ervaring met de doelgroep. Daniëlle van Went en Hetty Castelijns deden namens Lumens/Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) onderzoek naar de omvang van jongensprostitutie in de regio Eindhoven. Paul van Gelder van SHOP deelde zijn kennis op basis van jarenlang onderzoek naar jongensprostitutie. Hierbij zette hij jongensprostitutie in historisch perspectief: wat heeft er door de jaren heen wel en wat niet gewerkt? Vervolgens gaven Sjaak van der Kolk (P&G 292 & GGD Amsterdam en vertrouwenspersoon sekswerkers) en Kurtly Janga (Senior Voorlichter bij Spirit Jeugdzorg, Amsterdam) praktisch inzicht in hoe zij hulpverlening inzetten wanneer jongens in beeld komen.

Praktische stappen

De inzichten prikkelden steeds de groepjes om na te denken welke praktische stappen in de specifieke eigen regio of door de eigen organisatie moeten worden gezet om jongensprostitutie en mensenhandel in beeld te krijgen en hoe de hulpverlening hierop in te zetten.

Actiepunten waren onder andere het bottom-up betrekken van de juiste sociale-, zorg- en veiligheidsprofessionals (lokale partners zoals homobelangenverenigingen en buurthuizen, maar ook interculturele samenwerkingspartners), het opzetten van een aanpak die aansluit bij de jongens zelf, vanuit hun eigen perspectief en behoeften (laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning), het belang van voorlichting op scholen, bij voorkeur peer-to-peer, en het opzetten van campagnes om het publiek meer bewust te maken en signaleren te leren herkennen.

Campagne

Alle deelnemers onderstreepten het belang van de samenwerking tussen de aanwezige organisaties om de impact van alle initiatieven te vergroten, met name als het gaat om het genereren van aandacht voor en bewustzijn over de doelgroep. Gedacht wordt aan een campagne die opgezet wordt waarbij tegelijkertijd landelijk aandacht wordt gegenereerd voor het onderwerp (bijvoorbeeld middels een SIRE campagne) en op hetzelfde moment in alle regio's ook vergelijkbare regionale campagnes plaatsvinden. To be continued!

Met dank aan de werkgroep bestaande uit Noura Ammar (SOM, CoMensha), Carla Keegel (SOM/zZoCo Moviera), Heady Soe-Agnie (ZoCo SHOP) en Rob Kelder (ZoCo Fier) die de expertmeeting hebben georganiseerd.


Meer weten over het onderzoek dat door EMP is uitgevoerd? Klik hier.
(Bron foto Jongensprostitutie: EMP)
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018