RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Staatssecretaris, VNG, gemeenten en CoMensha bespreken aanpak mensenhandel

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (J&V) was donderdag 16 januari te gast bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)Thema van het werkbezoek was de aanpak van mensenhandel en de rol van gemeenten daarin. Belangrijk, want alleen door ervaringen uit te wisselen en samen te werken komen we tot een constructieve aanpak mensenhandel.

Naast de VNG waren aanwezig gemeentelijk bestuurders van Capelle aan den IJssel, en Goes, beleidsmedewerkers van de gemeentes Rotterdam, Enschede, Westland en Tilburg en medewerkers van J&V en CoMensha.

Mensenhandel problematiek in de gemeentes

Beleidsmedewerkers van gemeenten gaven een toelichting op de aanpak van mensenhandel in hun regio. In de regio Rotterdam Rijnmond is een daadkrachtig regionaal samenwerkingsverband opgestart, en alle gemeenten in de regio Zeeland/West-Brabant worden aangespoord om aandachtsfunctionarissen voor mensenhandel aan te stellen. 

Twente ging met name in op de loverboy-problematiek, waarbij jongens zich zelfs inschrijven voor ROC-scholen om daar meiden te ronselen voor in de prostitutie. Ze pleiten voor meer bekendheid hierover. Ze willen een uitbuitingsvrij Twente, waar slachtoffers goed opgevangen worden en daders gepakt. Er wordt hard gewerkt aan een kenniscentrum omtrent mensenhandel en loverboyproblematiek

Vanuit Westland werd ingezoomd op arbeidsuitbuiting, een ongrijpbaar probleem daar. Slachtoffers willen zich vaak niet melden of aangifte doen. Dan zijn ze namelijk hun baan, en soms zelfs ook hun huis, kwijt.

Zicht op aard en omvang mensenhandel

Er werd vanuit Rotterdam opgemerkt dat er te weinig zicht is op de aard en omvang van mensenhandel. Ze hebben dus te beperkt op het netvlies wat er precies gaande is. En de laatste jaren hebben we een daling gezien voor wat betreft het aantal meldingen. 

Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha gaf hierop aan dat er over 2019 een behoorlijke stijging is van het aantal meldingen dat bij CoMensha is binnengekomen. "Er is een forse stijging van aanmeldingen van Nigerianen en Oegandezen, maar ook als we het corrigeren voor deze groep is er een behoorlijke stijging. Met name de politie en de zorgcoördinatoren zijn meer gaan melden. We hebben hoe dan ook slechts een klein deel van de slachtoffers in het vizier. Om meer zicht te krijgen op de problematiek is het essentieel dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de AVG en de mogelijkheid om informatie te delen. En het is essentieel dat de Politie bij de meldingen aan CoMensha ook de plaats van het delict gaat melden, alleen dan krijgen we zicht op aard en omvang van mensenhandel in de regio. ‘Plaats delict’ dient te worden toegevoegd aan de gegevens die de opsporingsdiensten conform Besluit Politiegegevens aan CoMensha moet melden." Verder pleit zij ook dat de gebruikte methoden (bijvoorbeeld loverboytechnieken) dienen te worden toegevoegd aan de lijst van te verkrijgen gegevens. 

Volle opvangcentra

Wethouder André van der Reest (Goes) sprak zijn zorg uit over volle opvangvoorzieningen. Door extra inzet op het dossier is goed komen er meer slachtoffers in beeld, zorg dus wel voor voldoende opvang. Van der Reest deed een beroep op de staatssecretaris om het gesprek over mensenhandel integraal voort te zetten, ook met de ministeries van VWS en SZW.

Digitale technologie

Peter Oskam (burgemeester van Capelle a/d IJssel en trekker van de aanpak mensenhandel in zijn regio) liet weten dat gemeenten vanuit de Riijksoverheid beter gefaciliteerd moeten worden om (o.a. via digitale technologie als de webvoyager) mensenhandel beter op het spoor te komen. Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving, lokale democratie en veiligheid bij de VNG, voegde toe dat er überhaupt meer en langdurige aandacht moet komen voor het digitale aspect van dit soort problematiek.

Acties in 2020

De projectleiders voor de aanpak van mensenhandel bij de VNG (Barbara Schmeits) en CoMensha (Marcus de Koning – Man) informeerden de staatssecretaris hoe zij gemeenten faciliteren in de aanpak van mensenhandel . Er wordt onder meer hard gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie, er zal als pilot extra onderzoek worden gedaan naar de aard en omvang van de problematiek in Utrecht en Ede om zo trends te ontdekken en er zijn concrete handvatten voor beleid ontwikkeld en verspreid.                                                             

Marcus de Koning-Man, Projectleider I Adviseur Aanpak Mensenhandel bij CoMensha:

“Door implementeren beleid, aanstellen zorgcoördinatie, aandachtsfunctionaris, ketenregisseur wordt mensenhandel in kaart gebracht en komt daardoor de ijsberg meer aan de oppervlakte. We zijn bezig met het komen tot een landelijk dekkend netwerk zorgcoördinatoren. Wel is het daarbij belangrijk dat gekeken wordt naar de kwaliteit en de borging hiervan. Daar is nog een lange weg te gaan. Nu onvoldoende capaciteit voor netwerkopbouw en -ontwikkeling. Waardoor belangrijke ketenpartners en hun signaleringsfunctie onvoldoende wordt benut en mogelijke slachtoffers niet geholpen worden. Dat moet en kan beter. Verder gaan we in Ede en Utrecht gedegen onderzoek doen naar de verschijningsvormen, risico’s en de doelgroepen mensenhandel. Doelen zijn om door het verzamelen van harde datatrends en fenomenen te identificeren.” 

Bewustwording en awareness creëren 

Reflectie van Staatsecretaris Ankie Broekers-Knol: “Het is voor mij een week waarin ik veel bezig ben met mensenhandel. Het is dan ook goed om te hoogte te zijn om en ook de verbanden te zien van alle ontwikkelingen. Het blijft echter wel een groot probleem. Ik vind jullie plannen en samenwerking goed. Het blijft essentieel om bewustwording en awareness te creëren. Ook zie ik de mismatch tussen digitalisering en de menselijke signaleringsfunctie. We hebben nog veel te doen.”

 

Foto