RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Staatssecretaris Mark Harbers afgetreden

Gisteren, 21 mei 2019, heeft staatssecretaris Mark Harbers (VVD) zijn vertrek als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangekondigd. Als bewindspersoon was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van mensenhandel. Harbers heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankzegging van de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en aan het Koninkrijk bewezen.

CoMensha heeft respect voor het besluit van Mark Harbers, maar ziet zijn vertrek ook als een groot verlies. Zijn enorme betrokkenheid bij het dossier mensenhandel zal worden gemist. Wij spreken de wens uit dat hij in een nieuwe functie die op zijn pad mag komen, betrokken zal blijven bij de aanpak van mensenhandel. Wij danken Mark Harbers voor zijn inzet en persoonlijke betrokkenheid bij de aanpak van mensenhandel. 

Recentelijk bracht Mark Harbers nog een constructief werkbezoek aan CoMensha waar op uitnodiging van CoMensha ook de VNG, het CCV, FairWork, de gemeenten Tilburg en Goes, het College Zorg en Welzijn (Zeeland) en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant vertegenwoordigd waren. 

NB.
Op 5 juni 2019 werd bekend dat Ankie Broekers-Knol de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt. Zij was voorheen de voorzitter van de Eerste Kamer. Mark Harbers keert terug in de Tweede Kamer omdat er een zetel vrij komt vanwege het vertrek van een VVD-fractielid naar het Europees Parlement. 


(foto: Cheeseworks.nl/Geert de Jong)