RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

STAND UP Against Human Trafficking by becoming an everyday hero

Op 8 en 9 oktober organiseerde FAWCO & The FAWCO Foundation het symposium
"STAND UP Against Human Trafficking by becoming an everyday hero" in de Nieuwspoort te Den Haag.

FAWCO heeft op het gebied van de mensenrechten een aantal projecten rondom seksuele- en arbeidsuitbuiting gerealiseerd. Zij werden geconfronteerd met het feit dat de meeste slachtoffers letterlijk in lichaam, geest en hart gebroken zijn door hun mensenhandelaren. Dit betekent dat het percentage van de mensen die zijn gered uit de mensenhandel en die in staat zijn om te leven zonder angst en mogelijkheden vinden voor werk schrikbarend laag is.

FAWCO heeft i.s.m. CoMensha het symposium met het thema "Sta op tegen Mensenhandel (seks en arbeid) en wees een alledaagse held" gerealiseerd. De vele deelnemers, grotendeels leden van FAWCO, afkomstig uit zo'n 38 landen, waren zeer enthousiast over het geboden programma. Vooraf aan het symposium hebben zij rondleidingen gehad bij diverse Nederlandse organisaties die werken voor en met slachtoffers van mensenhandel.

De sprekers waren gericht op hulpmiddelen voor duurzame verandering voor overlevenden van mensenhandel uit seksuele- en arbeidsuitbuiting. Tijdens het symposium waren er diverse multimediapresentaties, persoonlijke verhalen door slachtoffers van mensenhandel over het kunnen ontsnappen aan de uitbuiting en het herstel, presentaties over de strategie en de instrumenten die worden gebruikt door organisaties die tegen mensenhandel zijn, een netwerkforum en interactieve publieke discussies. Het symposium faciliteerde een openhartige uitwisseling van meningen en informatie, nieuwe inzichten en praktische toolkits voor de deelnemers. Ook heeft CoMensha een presentatie van haar mobiele tentoonstelling "Open je Ogen" gepresenteerd en hebben de vele deelnemers het bewustwordingskrantje met de 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel (met een Engelse vertaling van hun verhalen) gekregen.


Hyperlink:
https://www.fawco.org/symposium

Onderstaande foto's zijn afkomstig van Fawco.
Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human Trafficking

Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human Trafficking

Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human Trafficking


 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3