RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Mark Harbers betrekt uitkomsten systeemanalyse in pva mensenhandel

Staatssecretaris Mark Harbers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Plan van Aanpak Mensenhandel. In zijn brief van 31 augustus jl. meldt hij dat hij het initiatief van CoMensha om, onder leiding van TNO, een systeemanalyse van de aanpak van mensenhandel uit te voeren zeer waardevol vindt. Omdat de staatssecretaris de systeemanalyse een zeer waardevol initiatief vindt, heeft hij besloten te wachten met de afronding van het plan van aanpak mensenhandel en deze analyse hierbij te betrekken.

Doel van de systeemanalyse is om de belangrijkste factoren die van invloed zijn op en de effecten van maatregelen in het domein van mensenhandel in kaart te brengen. Tijdens de laatste Taskforce Mensenhandel hebben de leden unaniem hun steun uitgesproken voor dit initiatief van CoMensha.

De systeemanalyse wordt gemaakt met een kleine kerngroep met daarin het Openbaar Ministerie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Politie, de Inspectie SZW, Jeugdzorg Nederland, twee burgemeesters, FairWork, een professor Human Trafficking and Globalization, een Human Trafficking Expert & Educator en CoMensha. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zal in deze kerngroep vertegenwoordigd zijn. Deze systeemanalyse wordt in september uitgevoerd - de eerste sessie start 6 september - en wordt begin oktober afgerond.

Dientengevolge zal het plan van aanpak dit najaar gereed zijn. Intussen worden de reeds ingezette maatregelen voor het plan van aanpak doorgezet.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris d.d. 31 augustus 2018 en de bijlage.
Lees ook de column van september 2018 van onze directeur-bestuurder Ina Hut over de systeemanalyse.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018