RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Stichting Wende

41543
CoMensha heeft een bijeenkomst gecoördineerd en uitgevoerd voor netwerkpartners in de regio Den Haag. De bijeenkomst is bijgewoond door 20 medewerkers. Thema's die besproken zijn, zijn hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel, wat is mensenhandel en uitleg over de regeling voor slachtoffers van mensenhandel (B8/3).