JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Strafbaarstelling illegaliteit

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen.
Overigens blijft het inreisverbod dat voort komt uit de Europese "Terugkeerrichtlijn" gewoon van kracht. Dat is een richtlijn die de terugkeer van vreemdelingen naar hun eigen land stroomlijnt voor alle EU-landen. Vrijwillige terugkeer verdient daarbij de voorkeur, en detentie dient zo veel mogelijk te worden vermeden, aldus de richtlijn die vol staat van de waarborgen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ook geeft de Terugkeerrichtlijn dus de mogelijkheid om aan vreemdelingen die niet (tijdig) vertrekken een inreisverbod op te leggen. Dat betekent zoveel als dat zo iemand na zijn vertrek voor een bepaalde periode in beginsel niet mag terugkomen in Europa.

Het inreisverbod wordt opgelegd door de Politie of IND. Vreemdelingen die niet binnen de gestelde termijn na afwijzing van hun aanvraag (meestal vier weken) zijn vertrokken krijgen er standaard mee te maken als ze weer in het zicht komen van de overheid. Bij het indienen van een nieuwe aanvraag bijvoorbeeld. Als die wordt afgewezen, wordt meteen vastgesteld dat de persoon in kwestie kennelijk niet het land heeft verlaten.