JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) doet oproep aan informateur Mariëtte Hamer

Het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) heeft een oproep gedaan richting de informateur Mariëtte Hamer om aandacht te vragen voor mensenhandel in het nieuwe regeerakkoord. Ook is de oproep aan de formerende partijen om initiatieven uit de afgelopen kabinetsperiode voort te zetten. Continuering van het programma Samen tegen Mensenhandel, met (dit keer) duidelijke doelstellingen en monitoring hiervan, is noodzakelijk. Hierbij is het van belang om ook extra te focussen op arbeids- en criminele uitbuiting.

In de huidige context van de restrictieve maatregelen en de (mogelijke) economische crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie, is de positie van migranten en de kwetsbaren in de samenleving nog ingewikkelder geworden, worden minder slachtoffers gesignaleerd en hebben zowel Europol  en UNODC gewezen op het gevaar voor verschuiving verwacht naar online uitbuiting en de kwetsbaarheid van minderjarigen. Het SOM deelt deze zorg en verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis tot meer mensenhandel en uitbuiting zal leiden.

Prioritering van mensenhandel, in al zijn vormen, in een nieuw regeerakkoord, past in de gedachte van een agenda voor de toekomt waarbij in de nodige (economische) herstel en vernieuwing geen ruimte meer is voor uitbuiting.