RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Strategisch Overleg Mensenhandel

Op 9 april jl. vond onder voorzitterschap van CoMensha het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) bij ons in Amersfoort plaats, het overleg van maatschappelijke (zorg)instellingen die een groot deel van de slachtoffers mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigingsfunctie vervullen.

Naast dat er lopende zaken werden besproken, maakten we tijdens deze bijeenkomst kennis met de nieuwe Nationaal Rapporteur tegen Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, en deelden we onze visies en zorgen.

Daarnaast presenteerde professor Conny Rijken (INTERVICT, Tilburg University) de voorlopige resultaten van het onderzoek dat zij samen met CoMensha en studenten van Tilburg University heeft uitgevoerd naar de knelpunten in de ondersteuning van Nederlandse meerderjarige slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek. Het lag in de bedoeling dit onderzoek voorjaar 2018 te presenteren, dit wordt nu najaar 2018 waarbij we ook twee andere onderzoeksresultaten zullen presenteren. Meer info volgt.

logo leden SOM versie april 2018
 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018