KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Studenten

41570

CoMensha heeft voorlichting gegeven aan een groep uit Amerika afkomstige studenten. Zij studeren aan het Danish Institute for Study Abroard. Via de Deens organisatie Hopenow (Empowering trafficked people) zijn zij naar Nederland gekomen. Mensenhandel in Nederland stond centraal tijdens de bijeenkomst. CoMensha heeft uitleg gegeven over de aanpak mensenhandel en het werk van CoMensha. De groep bestond uit 40 personen.