JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Symposium compensatie voor slachtoffers van mensenhandel

Op 10 oktober 2013 hebben CoMensha en FairWork een symposium georganiseerd met als thema 'Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel'. Meer dan 100 deelnemers afkomstig van de ISZW, politie, OM, ministeries, opvanginstellingen en zorg- en regiocoördinatoren kwamen samen in de grote zaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Doel van de dag was het uitwisselen van ervaringen en het verbeteren van de samenwerking.

Centraal stond het rapport van Mr. Marijn Heemskerk en FairWork over compensatie. Het rapport geeft inzicht in het juridische kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers om compensatie te claimen in het strafproces. Compensatie kan bestaan uit vergoeding van materiële en/of immateriële schade van een slachtoffer. Uit het rapport blijkt dat in veel gevallen de schadevergoeding tijdens het strafproces niet wordt aangevraagd of toegekend.

Tijdens het symposium hebben ook andere schade-experts gesproken over de mogelijkheden tot schadevergoeding. Zo heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven aangegeven wanneer en hoe er een aanvraag bij het fonds kan worden gedaan. Marieke van Doornick van La Strada International heeft een toelichting gegeven op het rapport "Findings and results of the European Action for Compensation for Trafficked Persons". Advocate mr. Annet Koopsen heeft haar ervaringen gedeeld met het verkrijgen van compensatie en het OM heeft aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien dat compensatie binnen het strafrecht niet altijd eenvoudig is.

Tijdens de workshops in de middag hebben verschillende beroepsgroepen met elkaar gereflecteerd over verbetermogelijkheden. In de workshop voor advocatuur en OM is een analyse van jurisprudentie besproken en het berekenen van financiële compensatie. De zorgcoördinatie en hulpverlening hebben ervaringen uitgewisseld over het indienen van aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Tot slot is in de workshop voor inspectie en opsporing gekeken naar financieel rechercheren en het belang hiervan.

De dag werd afgesloten door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer. De rapporteur sprak over de ontwikkelingen van een op daders gerichte aanpak naar een slachtoffer aanpak en het belang van financiële compensatie hierbij. Ook gaf de rapporteur aan dat de mogelijkheden tot compensatie opgenomen moeten worden in het nog te ontwikkelen nationale verwijsmechanisme. Mr. Marijn Heemskerk heeft haar het eerste exemplaar van het rapport aangeboden.