KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Symposium Mensenhandel signaleren (voor zorgverleners)

Over het belang van het herkennen van signalen van mensenhandel door zorgverleners

Morgen, vrijdag 28 februari, vindt er in Amsterdam een symposium plaats over het belang van het herkennen van signalen van mensenhandel door zorgverleners. Het symposium wordt georganiseerd door de Johannes Wier stichting. 

Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel en handvatten te geven hoe te handelen bij vermoedens van mensenhandel.

Collega Marcus de Koning-Man geeft om 16:00 een lezing over Mensenhandel en de Meldcode
Wat doe je als arts wanneer je vermoedt dat een van je patiënten slachtoffer is van mensenhandel, loverboyproblematiek of jeugdprostitutie? Eind 2018 en begin 2019 kwamen er in samenwerking tussen CoMensha, de KNMG, Veilig Thuis en Movisie 26 factsheets beschikbaar om artsen te helpen bij het signaleren van en handelen bij allerlei vormen van geweld. Artsen krijgen hiermee ook extra handvatten voor het signaleren van mensenhandel, loverboyproblematiek en jeugdprostitutie en voor het handelen wanneer er signalen zijn. Tijdens de lezing licht de Koning-Man het publiek toe hoe deze 3 geweldsvormen het best gesignaleerd en gemeld kunnen worden, gebruik makende van protocollen die artsen al gewend zijn in het kader van de Meldcode.

Overige sprekers: 

Herman Bolhaar | Nationaal Rapporteur Mensenhandel
Een Ervaringsdeskundige
Johan Stam | Korpsexpert van Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, afdeling Oost-Nederland
Toine Lagro-Janssen | Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc te Nijmegen en Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en –Midden
Corrette Ploem | Gezondheidsjurist Amsterdam UMC, locatie AMC en Lid Gezondheidsraad

 Aanmelden kan bij de Johannes Wier Stichting.