KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Tentoonstelling Open je Ogen voor Mensenhandel

Dertig verhalen. Dertig zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers. Zij willen dat jij het weet! Dat je weet dat mensenhandel in Nederland voorkomt en dat je weet wat voor leed dit veroorzaakt. ‘Open je Ogen’ brengt de ernst en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld. Mannen, maar vooral vrouwen en kinderen zijn - ook in Nederland - slachtoffers van mensenhandel.

CoMensha zet o.a. zich in om ketenpartners en het publiek bewust(er) te maken dat er mensenhandel is. Ook in Nederland. We geven daarom voorlichting en trainingen (op maat) en ondersteunen gemeenten bij het opzetten van beleid rondom de aanpak van mensenhandel. Gemeenten, scholen, bedrijven en andere instanties en instellingen kunnen onze bewustwordingscampagne, de fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel', plaatsen en inzetten.

Interesse? 
Naast de buitententoonstelling, hebben wij ook een binnen-tentoonstelling en een digitale versie beschikbaar. Interesse om de tentoonstelling ook in uw gemeenten of organisatie te laten zien? Neem dan contact op met Charlot Spoorenberg via c.spoorenberg@comensha.nl of (06) 44 94 43 42.

Concept: Stichting OpenMind 
Fotografie: Ernst Coppejans

Binnententoonstelling

buitententoonstelling