KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Terugblik: CoMensha aanwezig op Wereldconferentie vrouwenopvang #4WCWS in Taiwan

Brian Varma, manager, was namens CoMensha van 5 tot 8 november bij de 4e Wereldconferentie voor vrouwenopvang in Kaohsiung, Taiwan. Er waren rond de 1.400 deelnemers vanuit meer dan honderd landen uit de vijf continenten. Vanuit Nederland waren ook diverse opvanginstellingen vertegenwoordigd, zoals Moviera, BlijfGroep, Arosa, Fier en Xonar. Ook de Federatie Opvang en Rutgers waren aanwezig. Onze collega Brian doet verslag.

website-Aldith-Hunkar-e-co-host-Raymond-Lu-500px
De conferentie werd georganiseerd door de Garden of Hope Foundation, de Global Network of Women’s Shelter, de Asian Network of Women’s Shelters en andere Taiwanese NGO's. Het evenement vindt eens in de vier jaar plaats. De 3e Wereldconferentie was in Den Haag.

Aldith Hunkar, die ook onze Jaarlijkse Ontmoetingsdagen voor de slachtoffers van mensenhandel host, was tijdens de conferentiedagen de dagvoorzitter en werd bijgestaan door de Taiwanese co-host Raymond Lu. 

Impact & solidariteit
Het overall thema van de conferentie was impact en solidariteit. De dagen bestonden uit plenaire sessies en workshops. De president van Taiwan, mevrouw Tsai Ing-wen, was bij de opening aanwezig en heeft mede de aftrap verzorgd.

website-President-van-Taiwan-500px
Keynote sprekers waren onder meer Kamla Bhasin uit India (Indiase feminist, activist, dichter, auteur en sociaal wetenschapper), Yalitza Aparicio uit Mexico (bekend als actrice uit de Oscar-winnende film Roma), Linda S.Y. Wong uit Hong Kong (als strijder tegen geweld tegen vrouwen tijdens de recente protesten in Hong Kong), Seo Ji-hyun uit Zuid-Korea (de voormalige officier van Justitie die #MeToo in Zuid-Korea heeft doen reizen door haar verhaal van ongewenste intimiteiten op de werkvloer publiekelijk te maken), Christine Shuler Deschryver uit Congo  (vrouwenrechten activist) en Eve Ensler uit de VS (onder andere bekend als schrijver van The Vagina Monologues).

Vijf thema's
De plenaire sessies waren op vijf thema’s ingedeeld: ‘emerging issues’, ‘art and advocacy’, ‘new methods in shelter management and social work’, ‘policy and legislation’ en ‘equality and economic empowerment’ en aan de hand van een paneldiscussie werd hierover doorgesproken.
Vanuit Nederland zat Aleid van den Brink, voormalig directeur van de BlijfGroep en thans lid van GREVIO (Group of Experts on Action against Violance against Women and Domestic Violence, met monitor comité van het verdrag van de Raad van Europa inzake aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag) in een panel.

Tijdens de workshops werd aan de hand van diverse presentaties van opvanginstellingen uit de verschillende landen verder ingezoomd op de vijf thema’s.
Zo heeft Brian Varma workshops bijgewoond die ingingen op hoe mannen ingezet kunnen worden in het creëren van meer bewustzijn voor gendergelijkheid en het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Hierbij werd door de Alberta Council of Women’s Shelters uit Canada ingezet op het betrekken van sportvereniging en jonge mannen aldaar deelgenoot te maken de strijd van geweld tegen vrouwen.

website-Workshop-challenges-500px
In een workshop van Rutgers, samen met de Indonesische organisatie Rifka Annisa, werd uitleg gegeven over het ontwikkelde Prevention+ programma dat zicht richt op het betrekken van (jonge) mannen bij terugdringen van geweld tegen vrouwen voor de economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen. Door (jonge) mannen te betrekken, wordt er gewerkt naar een andere cultuur op basis van gelijkwaardigheid en respect voor vrouwenrechten.

Inzichten die uit de voornoemde workshops zijn verkregen kan CoMensha gebruiken bij ontwikkeling van nieuw preventie- en voorlichtingsmateriaal.

In een andere workshop ging de Australische organisatie Annie North Inc in op een nieuwe vorm van vrouwenopvang in het rurale gebied in Victoria. waarbij voor de opzet en inrichting input is verkregen van de doelgroep zelf. CoMensha zal bekijken in hoeverre opvanginstellingen in Nederland ervaringen van voormalige bewoners van de opvang betrekken in de doorontwikkeling van de instelling.

Ook heeft Brian Varma een workshop van de Australische organisatie Women's Services Network en de Amerikaanse organisatie National Network to End Domestic Violence bijgewoond die zag op het gebruik van technologie en de voor en nadelen hiervan, bijvoorbeeld bij gebruik van smartphones en de diverse apps die zijn ontwikkeld in relatie tot veilig gebruik. De voor- en nadelen hiervan, alsook de positieve en negatieve ervaringen, zijn bruikbaar voor CoMensha, omdat thans de ontwikkeling van een app op het thema mensenhandel verkend wordt.    

Tijdens de sluitingsceremonie stond onder meer de campagne van One Billon Rising centraal. Met deze wereldwijde campagne aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen, met gebruikmaking van dans-flashmobs, festivals en artistieke evenementen.

Website-Logo-bord-wereldconferentie-500px

Meer informatie, foto’s en impressiefilmpjes staan op de speciale website van de conferentie.