JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Terugblik eerste mensenhandelwerkgroep voor advocaten

Op 24 mei j.l. vond de eerste B8/mensenhandelwerkgroep voor advocaten plaats in Utrecht. CoMensha organiseerde deze bijeenkomst samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en het Rode Kruis. CoMensha en Rode Kruis vertelden over hun werkzaamheden en ook Recht in Zicht sloot aan als deelnemer om te vertellen over hun activiteiten en waar zij advocaten in kunnen ondersteunen. 

Het was goed en inspirerend om met elkaar aan tafel te zitten en kennis en ervaringen te kunnen delen. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen: slachtoffers mensenhandel als 'particular social group', sepotcodes en de mogelijke gevolgen voor de verblijfsprocedure en de Schrijnend Pad procedure (verblijfsvergunning voor slachtoffers mensenhandel die om zwaarwegende redenen geen aangifte kunnen of willen doen). Gastspreker Hedda Hensen van de IND vertelde over de werkwijze van de IND wanneer zij mensenhandel signaleren tijdens de asielprocedure en over de werkinstructie Mensenhandel in Asielzaken. Hierin wordt o.a. uitgelegd hoe slachtofferschap van mensenhandel inhoudelijk betrokken kan worden in asielzaken.

De volgende bijeenkomst wordt gepland in het najaar van 2022.