JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Terugblik op 2016 door CoMensha directeur Ina Hut

Graag wil ik samen met u terugblikken op 2016, het jaar dat CoMensha o.a. haar 30 jarig jubileum mocht vieren. Er is veel gebeurd dit jaar. Blik samen met ons hierop terug.

Forse daling van het aantal aanmeldingen is zorgwekkend “ minder aandacht voor mensenhandel
Dit jaar wordt gekenmerkt doordat er een forse daling van het aantal aanmeldingen van mensenhandel bij ons is binnengekomen. Na al een daling van 1561 (in 2014), naar 1321 in 2015, zullen we in 2016 naar verwachting rond de 1000 meldingen uit gaan komen. Als dit zou betekenen dat er minder slachtoffers zouden zijn, dan zou dit een mooie ontwikkeling zijn. Echter er zijn geen redenen om aan te nemen dat het aantal slachtoffers is afgenomen. Integendeel.
Met name de Politie, de grootste melder, laat een forse daling van het aantal meldingen zien. Navraag bij de Politie leert ons dat de oorzaken vooral zijn gelegen in de reorganisatie (waardoor expertise weglekt) en een andere prioritering (nl. meer gericht op terrorisme en mensensmokkel).
Een goede ketensamenwerking staat en valt bij de kracht van elke schakel in de keten. We mogen het niet laten gebeuren dat er minder aandacht is voor de slachtoffers van mensenhandel. Hierbij dus een oproep aan alle ketenpartners om de aandacht voor mensenhandel weer hoog op de agenda te zetten. Je zult maar slachtoffer zijn en niet gesignaleerd worden.

Minister Van der Steur heeft voor de komende jaren wel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van mensenhandel. In 2017 zal het gaan om 1 miljoen euro, in 2018 en de daaropvolgende jaren gaat het om 2 miljoen euro per jaar. Met dit geld wordt geïnvesteerd in meer capaciteit en expertise in de aanpak van mensenhandel. In 2017 wordt eerst 1 miljoen euro extra geïnvesteerd o.a. om meer gecertificeerde rechercheurs op te leiden om mensenhandelzaken op te pakken. Daarnaast wordt met behulp van meer analisten bij het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) de informatiepositie verbeterd en door training van politiemensen in de eerste lijn wordt geïnvesteerd in een hogere alertheid op signalen van mensenhandel. Vanaf 2018 wordt het bedrag verhoogd naar 2 miljoen euro per jaar om de aanpak van mensenhandel naar een hoger plan te tillen.
Lees meer hierover op de website van de rijksoverheid.

Download hier rapportage januari t/m juni 2016.


CoMensha bestaat 30 jaar: congres, reizende fototentoonstelling en fotokrant
In 2016 stonden we uitgebreid stil bij ons 30 jarig bestaan. Hiertoe hebben we een groot aantal activiteiten opgezet.

We organiseerden een groots congres op 22 september in Nieuwspoort, Den Haag. De hele keten was vertegenwoordigd op dit congres. We konden daarbij verder rekenen op aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, Minister Ard van der Steur, de voorzitter van de Procureurs generaal (OM) Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer, de pioniers van het eerste uur, te weten Lin Chew, Marjan Wijers, Nel van Dijk en Barbel Uhl, de eerste Nationaal Rapporteur Dien Korvinus, Naima Azough en vele anderen.
Lees meer hierover op de website van CoMensha: http://mensenhandel.nl/pagina/30jaar

We hebben samen met Stichting Open Mind een mobiele fototentoonstelling ontwikkeld, die veel aandacht heeft getrokken en nog steeds volop in de belangstelling staat. De tentoonstelling heeft inmiddels gestaan in Den Haag (Lange Vijverberg), in Arnhem (bij het station), op de campus van de Universiteit van Tilburg en staat tot 19 januari 2017 op de Zuidas in Amsterdam.

Ook volgend jaar zal de tentoonstelling nog vele gemeenten aandoen! De bijbehorende fotokrant met de portretten en verhalen van 30 slachtoffers mag ook rekenen op veel belangstelling.
Download hierde fotokrant in pdf-formaat in de Nederlandse editie.
Download hierde fotokrant in pdf-formaat in de Engelse editie.

We hopen op deze manier meer bewustwording te creëren voor mensenhandel in Nederland.


Belangstelling van H.K.H. Prinses Beatrix voor 30 jarig bestaan
Het 30 jarig bestaan van CoMensha vormde voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix reden om haar betrokkenheid bij CoMensha en de slachtoffers van mensenhandel te tonen. Uiteraard waren wij hier bijzonder verheugd over, haar aanwezigheid geeft aan dat mensenhandel een maatschappelijk probleem is dat hoog op de agenda moet blijven en waarvoor de aandacht niet mag verslappen. Zij was tijdens het ochtendgedeelte van het congres ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van CoMensha aanwezig en ontving het eerste exemplaar van de fotokrant uit handen van een voormalig slachtoffer van een loverboy.

Zie hier een deel uit de Live Stream deel 1 op YouTube (het YouTubefilmpje start automatisch op 1 uur 37 en duurt tot 1 uur 46).

Download hierde fotokrant in pdf-formaat in de Nederlandse editie.

Hieronder een aantal foto's van het bezoek van H.K.H. Prinses Beatrix aan het jubileumcongres van CoMensha.

Landelijke ontmoetingsdag voor slachtoffers
De jaarlijkse Ontmoetingsdag is elk jaar weer een hele bijzonder dag! In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover kunnen lezen. Zo'n 150 slachtoffers van mensenhandel waren aanwezig op deze dag, zowel vrouwen als mannen. Ook waren er weer veel kinderen van de slachtoffers aanwezig. De dag werd gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Het was een ontspannen en informatieve dag, die werd geleid door onze ambassadeur Aldith Hunkar.

Er waren bijdragen van de Nationaal Rapporteur, van onze directeur Ina Hut, een motivational speech van Edith, voormalig slachtoffer, diverse workshops en een spetterend slotoptreden van zangeres Cheney.

Mooi om te zien hoe krachtig veel slachtoffers zijn en hoe ze ondersteuning bij elkaar vinden en hebben kunnen leren van elkaars verhalen.

Hieronder een aantal foto's van deze Ontmoetingsdag 206.
Op sommige foto's zijn sommige gezichten i.v.m. privacyredenen onherkenbaar gemaakt.


CoMensha benoemt ambassadeur Aldith Hunkar
Op donderdag 22 september 2016 is journalist Aldith Hunkar in Nieuwspoort, Den Haag, gepresenteerd als ambassadeur van CoMensha. Dit gebeurde tijdens het congres '30 Jaar STV/CoMensha, Terugblik en Uitdagingen'.

Aldith Hunkar, voormalig presentator/verslaggever bij o.a. de NOS (Jeugdjournaal, Journaal, Evenementen), verbindt zich in eerste instantie voor een periode van drie jaar aan de organisatie en zet haar journalistieke competenties, netwerk en maatschappelijke betrokkenheid in om bewustwording rondom mensenhandel te helpen vergroten en aandacht voor slachtoffers van mensenhandel te vragen.

Ina Hut, directeur CoMensha: "Ik verwacht dat de verbintenis met Aldith Hunkar een extra impuls geeft die er mede voor zorgt dat de aandacht voor mensenhandel niet verslapt".Evaluatieonderzoek CoMensha onder ketenpartners is positief
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Annelies Dijkzeul van de Kwink Groep een evaluatieonderzoek onder de ketenpartners van CoMensha uitgevoerd. De evaluatie is in februari 2016 afgerond.

Hoofdconclusie van de evaluatie is positief: de gesprekspartners vinden het bestaan van CoMensha essentieel. Daarbij zijn zij overwegend tevreden over de deskundigheid, ondersteuning en registratie van en door CoMensha. Tegelijkertijd worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, deze richten zich met name op zichtbaarheid in de keten als ook op profilering. Dit zijn voor ons bekende punten, waar we reeds actie op hebben ondernomen en alert op zullen zijn. Hiertoe zou extra capaciteit echter ook wenselijk zijn.

Het rapport is toegestuurd aan de ketenpartners die meegewerkt hebben aan de evaluatie.


CoMensha stelt Raad van Advies in
CoMensha vindt het belangrijk om zich als organisatie te blijven voeden met nieuwe kennis en expertise. Mede om deze reden heeft CoMensha in de eerste helft van het jaar een Adviesraad benoemd, bestaande uit prof. dr. Conny R.J.J. Rijken, prof. mr. Jan J.M. van Dijk, dr. Philip Veerman en dhr. Tamme de Leur. Wij zijn bijzonder verheugd dat deze deskundigen met zo'n enorme staat van dienst op het gebied van de aanpak van mensenhandel, zich hebben verbonden aan CoMensha.


CoMensha sponsort (deels) leerstoel Conny Rijken - eerste professor Human Trafficking and Globalization
Per 1 januari 2016 heeft Tilburg University professor Conny Rijken benoemd tot hoogleraar Human Trafficking and Globalization. Op 18 november sprak zij haar inaugurele rede uit.
Download hierdeze oratie in pdf-formaat.

Bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), dat deel uitmaakt van Tilburg Law School, zal Conny Rijken zich in het bijzonder richten op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie.

Omdat CoMensha het belangrijk vindt als maatschappelijke organisatie te investeren in wetenschappelijk onderzoek dat de positie van slachtoffers van mensenhandel in Nederland bevordert, heeft CoMensha besloten een deel van de leerstoel van professor Conny Rijken te sponsoren.

CoMensha hecht er tevens belang aan dat er verbinding is tussen wetenschappelijk onderzoek en de knelpunten en uitdagingen die in het maatschappelijk werkveld worden geconstateerd met betrekking tot de bescherming en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel in Nederland.

In het kader van de leerstoel zal Conny Rijken o.a. bijdragen aan de kennis over de huidige bescherming van slachtoffers mensenhandel in Nederland en de uitdagingen die er nog liggen. Daarnaast zal CoMensha probleemstellingen aandragen die studenten, onder begeleiding van Conny Rijken, zullen uitwerken binnen de Human Trafficking Law Clinic. Deze is gebaseerd op en ontstaan in samenwerking met de Human Trafficking Law Clinic van Michigan University

CoMensha nodigt ook u als ketenpartner van harte uit probleemstellingen aan te dragen die u belangrijk vindt om te laten onderzoeken.

De deelsponsoring van de leerstoel door CoMensha wordt bekostigd vanuit derde geldstromen.


Arbeidsuitbuiting hoog op de agenda tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU
CoMensha participeerde in het Organiserend Comité ter voorbereiding op het Nederlandse voorzitterschap van de EU (de 1e helft van 2016). Nederland heeft het onderwerp Arbeidsuitbuiting hoog op de agenda gezet in de aanloop tot en tijdens dit voorzitterschap.

Dit heeft o.a. geresulteerd een groot internationaal congres op 18 en 19 januari in Amsterdam, waarbij alle aandacht gericht was op arbeidsuitbuiting. Ook CoMensha verzorgde workshops tijdens dit congres. Tijdens dit congres is aan Minister Van der Steur een handleiding overhandigd over best practices met betrekking tot de multidisciplinaire aanpak van arbeidsuitbuiting. Ook heeft het geresulteerd in Raadsconclusies, die zijn aangenomen door de Raad van de Europese Unie op 9 juni 2016 en in actiedagen (van 28 mei t/m 5 juni) om slachtoffers van arbeidsuitbuiting in 21 EU-lidstaten op te sporen.

Hieronder vindt u hyperlinks naar meer informatie hierover.

https://www.eu2016.nl/kalender/2016/01/18/teamwork-versterken-van-de-multidisciplinaire-aanpak-van-mensenhandel-met-het-oogmerk-van-arbeidsuitbuiting

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/01/18/manual-for-experts-on-multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation

https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipnky53ygCoMensha neemt deel aan Campagne ISZW tegen arbeidsuitbuiting
CoMensha is reeds jaren betrokken bij de invallen die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet als het gaat om grote(re) groepen slachtoffers van Arbeidsuitbuiting. Denk hierbij aan invallen in de horeca sector, de landbouw, olieplatforms, binnenvaart, etc.

CoMensha coördineert de eerste zorg en opvang van deze groepen slachtoffers. Dit jaar deed CoMensha ook mee in aan de door het ISZW gevoerde campagne tegen arbeidsuitbuiting genaamd: "Meld arbeidsuitbuiting".

Bekijk hier het promotiefilmpje.
Lees meer hierover op de website van de Inspectie SZW.


Overleggen Zorgcoördinatoren en Strategisch Overleg Mensenhandel en Taskforce Mensenhandel op elkaar afgestemd
Door de unieke positie als verbindende schakel in de ketenaanpak mensenhandel is CoMensha in staat om knelpunten, tendensen en succesfactoren te signaleren in de uitvoering van het mensenhandel beleid en te zorgen voor agendering en beleidsbeïnvloeding.

Comensha heeft het initiatief genomen om de overleggen die plaatsvinden op het niveau van de Zorgcoördinatoren en op het niveau van het Strategisch Overleg Mensenhandel inhoudelijk meer op elkaar te laten aansluiten en inhoudelijke thematieken in de voorbereiding mee te nemen naar het overleg van de Taskforce Mensenhandel. Hierdoor kunnen knelpunten en best practices gemakkelijker vertaald worden van regionaal en praktisch niveau naar het landelijke en strategisch niveau en vice versa. Wij verwachten dat hiermee aandachtspunten en knelpunten die in de praktijk worden ervaren sneller landelijk kunnen worden opgepakt.

Op strategisch niveau participeert CoMensha in de TaskForce Mensenhandel. Hier brengt CoMensha de successen, trends en knelpunten die zichtbaar zijn in het werkveld en overgedragen worden vanuit belangrijke ketenpartners ter sprake.

Op tactisch en strategisch niveau is CoMensha voorzitter en voert CoMensha het secretariaat van het Strategisch Overleg Mensenhandel. Hier wordt de vertaalslag vanuit en naar de praktijk gemaakt en samen met ketenpartners uit de hulpverlening kritisch naar de huidige aanpak van mensenhandel gekeken vanuit een oplossingsgerichte blik.

Op operationeel niveau heeft CoMensha de leiding in het Zorgcoördinatorenoverleg. Op casusniveau en regionaalniveau wordt in dit overleg het landelijk beleid in de praktijk gerealiseerd en getoetst. Het zorgcoördinatorenoverleg is een belangrijke voedingsbron voor het Strategisch Overleg Mensenhandel en de Task Force Mensenhandel.

Goed nieuws hierbij is dat, naast CoMensha, ook het Strategisch Overleg Mensenhandel een zetel heeft gekregen in de Taskforce, waardoor we elkaar verder kunnen versterken.FAWCO en CoMensha organiseren symposium Stand up against Human Trafficking
Op 8 en 9 oktober organiseerde FAWCO & The FAWCO Foundation het symposium
"STAND UP Against Human Trafficking by becoming an everyday hero" in de Nieuwspoort te Den Haag.

FAWCO heeft op het gebied van de mensenrechten een aantal projecten rondom seksuele- en arbeidsuitbuiting gerealiseerd. Zij werden geconfronteerd met het feit dat de meeste slachtoffers letterlijk in lichaam, geest en hart gebroken zijn door hun mensenhandelaren. Dit betekent dat het percentage van de mensen die zijn gered uit de mensenhandel en die in staat zijn om te leven zonder angst en mogelijkheden vinden voor werk schrikbarend laag is.

FAWCO heeft i.s.m. CoMensha het symposium met het thema "Sta op tegen Mensenhandel (seks en arbeid) en wees een alledaagse held" gerealiseerd. De vele deelnemers, grotendeels leden van FAWCO, afkomstig uit zo'n 38 landen, waren zeer enthousiast over het geboden programma. Vooraf aan het symposium hebben zij rondleidingen gehad bij diverse Nederlandse organisaties die werken voor en met slachtoffers van mensenhandel.

De sprekers waren gericht op hulpmiddelen voor duurzame verandering voor overlevenden van mensenhandel uit seksuele- en arbeidsuitbuiting. Tijdens het symposium waren er diverse multimediapresentaties, persoonlijke verhalen door slachtoffers van mensenhandel over het kunnen ontsnappen aan de uitbuiting en het herstel, presentaties over de strategie en de instrumenten die worden gebruikt door organisaties die tegen mensenhandel zijn, een netwerkforum en interactieve publieke discussies. Het symposium faciliteerde een openhartige uitwisseling van meningen en informatie, nieuwe inzichten en praktische toolkits voor de deelnemers. Ook heeft CoMensha een presentatie van haar mobiele tentoonstelling "Open je Ogen" gepresenteerd en hebben de vele deelnemers het bewustwordingskrantje met de 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel (met een Engelse vertaling van hun verhalen) gekregen.


Hyperlink:
https://www.fawco.org/symposium

Onderstaande foto's zijn afkomstig van Fawco.
Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human Trafficking

Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human Trafficking

Fawco symposium 8 en 9 oktober 2016 Nieuwspoort Den Haag: Stand up against Human TraffickingCoMensha is vanaf 1 juni 2016 24/7 bereikbaar, voor noodgevallen ook buiten kantoortijden

Op 1 juni 2016 2016 is CoMensha gestart met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel'. Wanneer zich een crisissituatie voordoet, kan via de meldlijn buiten kantooruren gebruik worden gemaakt van de helpdesk van CoMensha. De helpdesk kan adviseren en doorverwijzen naar andere instanties, zodat slachtoffers sneller geholpen worden.

In bepaalde situaties is het voor CoMensha mogelijk om direct opvang te regelen. Bijvoorbeeld als het gaat om plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM), voor slachtoffers die gebruik maken van de bedenktijd op grond van de B8/3-regeling.

Voor overige slachtoffers, of als plaatsing niet mogelijk is in de COSM, kan CoMensha in overleg treden met de politie. De politie is plaatsingsbevoegd voor noodbedden in de regio.
Lees hier meer: http://mensenhandel.nl/artikel/detail/comensha-24-7-bereikbaar


Het tweede mensenhandel magazine
Op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, heeft het Platform Stop Moderne Slavernij het tweede magazine over mensenhandel gepubliceerd. CoMensha is onderdeel van het platform en had ook dit jaar weer een actieve rol in de redactie.

cover glossy tweede mensenhandelmagazine

Met het magazine willen wij mensen bewust maken van de problematiek zodat iedereen signalen kan opmerken en slachtoffers zichtbaar worden. Want niemand verdient het om in gevangenschap te leven.

Lees het magazine, laat je raken en kom in beweging. Vandaag nog!

Het magazine is gratis online te bekijken via de volgende downloadlink Magazine_Mensenhandel_2016.

Een papieren versie van dit magazine is voor €7,50 te bestellen via deze hyperlink bij SWPbook.com.CoMensha is lid geworden van het EU Civil Society Platform against trafficking in human beings
Het Civil Society Platform against trafficking in human beings is een platform van meer dan 100 Civil Society organisaties die hun krachten bundelen in de strijd tegen mensenhandel. Het Europese platform dient als een forum voor organisaties die in Europa werkzaam zijn, zowel op nationaal als lokaal niveau, op het gebied van mensenrechten, kinderrechten, vrouwenrechten, gendergelijkheid, rechten van migranten en organisaties die werkzaam zijn in de opvang. Participanten kunnen hier ervaringen en concrete ideeën uitwisselen over hoe ze slachtoffers van mensenhandel het best kunnen ondersteunen en hoe voorkomen kan worden dat er meer mensen slachtoffers worden van mensenhandel.

Lees meer op de website van EU Civil Society Platform against trafficking in human beings.


CoMensha participeerde in diverse overlegorganen en gaf opleidingen aan diverse ketenpartners
Naast het voorzitterschap van het Zorgcoördinatoren overleg en het Strategisch overleg Mensenhandel, heeft CoMensha ook in 2016 actief deelgenomen aan diverse andere overleggen in de ketenaanpak tegen mensenhandel, te denken valt hierbij aan de COSM-overleggen, de begeleidingscommissie van het 13Oceansproject, overleg voor ongedocumenteerden in Amsterdam, het VN Vrouwennetwerk, het vooroverleg Taskforce Mensenhandel, de Taskforce Mensenhandel, expertmeetings, diverse netwerkbijeenkomsten, overleggen met ketenpartners etc.

Ook op het gebied van training en opleiding was CoMensha zeer actief, zo gaf CoMensha trainingen en/of opleidingen op de Politieacademie, aan medewerkers van het COA, aan gemeenteambtenaren en gaf CoMensha lezingen en leidde workshops op een aantal congressen (nationaal en internationaal).


Twee AMIF aanvragen zijn toegekend
Eind februari 2016 is een tweetal subsidieaanvragen ingediend bij het AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) voor projecten waarin CoMensha partner is. Beide subsidieaanvragen zijn toegekend en zullen in 2017 van start gaan.

De eerste subsidieaanvraag is bedoeld voor het project SAFE: Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking, gericht op veilige terugkeer en vroege identificatie van slachtoffers mensenhandel. Penvoerder is HVO Querido. In Nederland zijn naast HVO Querido ook FairWork, La Strada International, Stichting Humanitas Rotterdam, CoMensha, de Nationale Politie en IOM Nederland als partners betrokken bij het project. In Hongarije en Bulgarije doen de National Commission for Combating Trafficking in Human Beings en IOM mee, evenals Animus Association | La Strada Bulgarije. Open Gate | La Strada Macedonië is door haar ervaring met vluchtelingen aan de grens met Griekenland als bijzonder expert aan het project toegevoegd.

Het tweede project betreft het project STEP: Sustainable integration of Trafficked human beings (THB) through proactive identification and Enhanced Protection. Deze aanvraag is ingediend in samenwerking met het Britse Rode Kruis, die penvoerder is. De samenwerkende partners zijn de POPPY Projecten UK, het Rode Kruis Kroatië, Terre d'Asile Frankrijk, het Rode Kruis Nederland en CoMensha.


RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie “ relatie mensenhandel
In 2016 kwam de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming met het advies om te stoppen met interlandelijke adoptie. Dit riep veel commotie en emotie op. Ina Hut, bestuurder van CoMensha heeft in 2009 vanuit haar toenmalige functie de noodklok geluid over interlandelijke adoptie en haar functie als bestuurder van de grootste adoptie-organisatie in Nederland neergelegd. Ze heeft destijds eenzelfde advies gegeven. Ze roept Klaas Dijkhoff dan ook op om het advies van de RSJ zeer serieus te nemen en op te volgen.

Het rapport RSJ 2016:
https://www.rsj.nl/actueel/Persberichten/persberichten/PersberichtAdoptie.aspx

Persbericht RSJ 2016:
https://www.rsj.nl/binaries/Bezinning_interlandelijke_adoptie_tcm26-174311.pdf

De link naar het TV programma Netwerk ivm vertrek Ina Hut (2009).
https://www.youtube.com/watch?v=lKLtyb3CEVo

Rapport Ina Hut tbv het AO d.d. 6 oktober 2009 in de Tweede Kamer over haar vertrek uit de wereld van interlandelijk adoptie http://poundpuplegacy.org/files/Reactie%20Ina%20HR%20Hut%20ivm%20AO%206%20okt%202009.pdf

Verslag van het Algemeen Overleg 6 oktober 2009 (ivm vertrek Ina Hut)):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31265-28.html

Column Ina Hut over mensenhandel en interlandelijke adoptie: lees hier meer.

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2016-4