KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Terugblik op jaarcongres 'De aanpak van mensenhandel'

Op dinsdag 17 april jl. organiseerde het Studiecentrum Kerckebosch in Veenendaal het jaarcongres 'De aanpak van mensenhandel' met aandacht voor preventie, signalering, opsporing en vervolging. Naast o.a. de Nationaal Rapporteur, Herman Bolhaar, en Officier van Justitie, Warner ten Kate, sprak onze manager, Brian Varma, in het plenaire deel, dat in de ochtend plaatsvond. Hij ging in op de samenwerking, integrale aanpak van mensenhandel, de verantwoordelijkheid van gemeenten en de aangiftebereidheid van slachtoffers en CoMensha had een slachtoffer uitgenodigd die vertelde over haar seksuele uitbuiting.

Aan het einde van het plenaire deel was er ruimte voor een interessant en levendig debat met de sprekers. Collega Brian Varma heeft in het plenaire deel twee belangrijke zaken onder de aandacht gebracht.

Verbind zorg en veiligheid
Ten eerste vindt CoMensha dat er in ieder geval meer verbinding tussen zorg en veiligheid binnen gemeenten moet komen. De burgemeester is vaak degene die mensenhandel, een vorm van ondermijning, in portefeuille heeft. Mensenhandel valt immers onder zijn/haar verantwoordelijkheid (Openbare Orde en Veiligheid). Echter, de verantwoordelijkheid voor de opvang en zorg voor slachtoffers ligt vaak bij de wethouder Zorg, die verantwoordelijk is voor zorg die via Wmo geregeld dient te worden. Samen optrekken is daarom noodzakelijk.
Sterker nog, het onderwerp mensenhandel raakt het hele college, aldus Varma. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad en dit is het moment waarop de colleges worden gevormd. Dus dit is ook het moment om mensenhandel prioriteit te geven en op te nemen als onderwerp in het collegeakkoord.


Brian Varma aan het woord namens CoMensha.

Verander strafrechtelijk proces voor slachtoffer
Als tweede vroeg hij vanuit CoMensha extra aandacht voor een andere inrichting van het strafrechtelijke proces. De huidige vorm komt het slachtoffer niet ten goede. Dat werd extra duidelijk op het congres door het heftige verhaal van het slachtoffer. De aangiftebereidheid van slachtoffers is laag, of zij nu EU-burgers zijn of (nog) geen juridische status hebben. In 2016 is daarover al eerder van gedachten gewisseld in een expertmeeting met stakeholders, georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en er leek een aanpassing te komen, maar door de wisseling van ministers bij Justitie en Veiligheid als ook de verkiezingen lag dit onderwerp niet bovenop de prioriteitenlijst.

Varma: De aangiftebereidheid van slachtoffers, en daarmee de aanpak van mensenhandel(aren), kan alleen maar verbeteren als slachtoffers zich meer op hun gemak voelen bij de aangifte. Nu moeten mannen, vrouwen, jongens, meisjes, keer op keer in het strafrechtelijk proces over hun traumatische ervaringen vertellen: bij de politie, voor het OM en vaak meerdere keren tijdens het proces bij de rechtbank. En vaak moeten ze zich ook nog verantwoorden voor hun handelen. Dat werkt extra traumatiserend. CoMensha vindt dat het ministerie, de politie en het OM nu aan zet zijn, is uiteraard bereid hieraan een constructieve bijdrage te leveren en zal de ontwikkelingen ook nauw volgen.
 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018