KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Terugblik Regionale werkconferentie Noord-Holland Aanpak Mensenhandel

Donderdag 7 maart 2019 vond de Regionale Werkconferentie Noord-Holland Aanpak Mensenhandel plaats in TAQA Theater De Vest in Alkmaar. De belangstelling voor de werkconferentie, geïnitieerd en georganiseerd door de gemeente Alkmaar en CoMensha, was groot. Zo’n 230 deelnemers, voornamelijk van gemeenten, politie, justitie, onderwijs, (jeugd)zorg- en opvanginstellingen uit de (politie)regio Noord-Holland, waren aanwezig. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde werkconferentie, waarbij er door de aanwezigen goed is meegedacht om mensenhandel samen aan te pakken. De regiotafel Mensenhandel Noord-Holland gaat verder met de rijke oogst. Een terugblik.

Plaatje - Theater De Vest Alkmaar


 

Bekijk hier een korte videocompilatie.

#Samen tegen mensenhandel
In het plenaire deel kwamen sprekers aan bod die landelijk een rol vervullen in de aanpak van verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Dagvoorzitter Naïma Azough leidde daarbij het geheel in goede banen. Zij zette zich eerder al in om mensenhandel aan te pakken als tweede kamerlid en voorzitter van de commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers/loverboys/mensenhandel in de zorg voor Jeugd’ (VWS).

 20190307_NH_aanpak_mensenhandel_00420190307_NH_aanpak_mensenhandel_006

20190307_NH_aanpak_mensenhandel_008 Preventief samen werken
Het welkomstwoord werd uitgesproken door één van de initiatiefnemers, burgemeester Piet Bruinooge van de gemeente Alkmaar, lid van de Landelijke Task Force Mensenhandel en voorzitter van de Regiotafel Mensenhandel Noord-Holland. Hij benadrukte dat de maatschappij de signalen van mensenhandel niet herkent, maar de signalen pas ziet als het leed al is geschied. En dat leed raakt hem. Daarom wil hij met de mensen uit de regio die vanuit hun professie met mensenhandel te maken hebben  meer preventief aan de slag om signalen van mensenhandel eerder te herkennen: “Als wij elkaar eerder weten te vinden, kunnen we mensenhandel efficiënter en effectiever bestrijden, kunnen we slachtoffers helpen en niet te vergeten, de daders oppakken”.
 

DG Anita Vegter Werkconferentie aanpak Mensenhandel te Alkmaar Gemeenten aan zet
Staatssecretaris Mark Harbers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zou aanvankelijk het openingswoord houden, maar werd voor andere zaken weggeroepen. De staatssecretaris had een betrokken vervangster afgevaardigd om het belang van mensenhandel vanuit Den Haag te belichten.
De Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, mevrouw Anita Vegter, riep op om slachtoffers uit uitbuitingssituaties te halen door actie te ondernemen op diverse vlakken. Zowel op preventief vlak, als in de opsporing door het frustreren van daders. Maar ook zeker het ondersteunen van de slachtoffers. “Daarbij hebben gemeenten een belangrijke rol”, aldus de DG, zoals ook in actielijn 4 van het kabinetsprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’ staat beschreven. Het is de reden waarom er naast de algemene deelsessies over de vormen van mensenhandel ook op 7 maart een speciale deelsessie ‘Gemeenten aan zet’ door de projectleiders van CoMensha en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangeboden.

20190307_NH_aanpak_mensenhandel_014 Concreet in de regio
Aansluitend werd Gerrit van der Burg door de dagvoorzitter geïnterviewd. Van der Burg was aanwezig in zijn rol als voorzitter van het Landelijke Task Force Mensenhandel. Hij vertelde over wat de landelijke Task Force doet en wat het belang is van een concrete aanpak van mensenhandel in de regio. Er kwam onder meer aan bod dat er kritisch gekeken moet worden wat er nodig is om onze mensen te kunnen blijven faciliteren in de dagelijkse strijd tegen mensenhandel.

Van der Burg is blij met de ontwikkeling in de politieregio Noord-Holland: “Naast deze regio worden er ook mooie stappen gezet in de regio Rotterdam en is er beweging in Oost-Brabant. Maar ik hoop van harte dat ook in de andere regio’s in Nederland gemeenten, opsporingsorganisaties, zorgpartijen dit voorbeeld volgen en concreet aan de slag gaan met elkaar”.
 

Slachtoffer aan het woord
Als intro op de bijdrage van mede-initiatiefnemer Ina Hut, directeur bestuurder van CoMensha, tezamen met een van de zorgcoördinatoren in de regio Noord-Holland, Keetie Saman, kwam ‘Ivan uit Bulgarije’ aan het woord.
In een filmpje was te zien hoe hij naar Nederland kwam een toekomst op te bouwen, maar in plaats van de beloofde HR-functie, moet hij aan de slag in een komkommerkwekerij voor weinig loon en onder erbarmelijke omstandigheden.
Ivan durfde niet naar de politie, want in zijn eigen land ‘is de politie corrupt’. Door toeval is hij gered uit zijn uitbuitingssituatie en kon hij worden geholpen door een zorgcoördinator in de regio Den Haag (SHOP). Ivan heeft nu een baan en zet zich als vrijwilliger in bij FairWork om anders slachtoffers van arbeidsuitbuiting te helpen.

20190307_NH_aanpak_mensenhandel_023 20190307_NH_aanpak_mensenhandel_035

Open je ogen
Aansluitend stelde Ina Hut van CoMensha de slachtoffers van mensenhandel centraal en ging in op hun situatie in Nederland, en specifiek op de politieregio Noord-Holland. Daarbij benoemde ze de kansen en uitdagingen om hun positie (preventief) te verbeteren.

Ook zij benadrukte net als burgemeester Bruinooge dat veel slachtoffers van mensenhandel niet worden gezien: “In 2017 heeft CoMensha 1.076 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel geregisteerd. We zijn nu bezig met de cijfers over 2018. De Nationaal Rapporteur zal de officiële cijfers later dit jaar bekend maken, maar ik kan nu al melden dat er circa 20% tot 25% minder meldingen bij CoMensha zijn gedaan. Wederom een substantiële daling ten opzicht van voorgaande jaren. We verliezen dus steeds meer het zicht op aard en omvang van mensenhandel. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling !” 
(De presentatie 'Slachtoffers centraal' van Ina Hut is hier te downloaden, klik linksboven op bepaalde slides op het ballonnetje voor wat extra toelichting).

In de presentatie 'Slachtoffers centraal' besprak Keetie Saman twee casussen om van te leren.

Casussen die door procedures en bestuurlijke onduidelijkheid leidden tot een terugval bij de slachtoffers. Lees hieronder één van de casussen:


Het verhaal van Irene
Irene is een meisje van 19 jaar met een lichte verstandelijke beperking en psychische problematiek. Irene leerde haar uitbuiter kennen in een GGZ-instelling, waar ze korte tijd was opgenomen. Hij ontmoette haar buiten de instelling, nam haar mee naar en appartement waar ze drie maanden lang werd vastgehouden en geprostitueerd. Irene wist op een zeker moment te vluchten en ging terug naar haar ouders. Ze voelde zich daar niet veilig omdat haar uitbuiter wist waar ze woonde. Er was geen plek voor haar in gespecialiseerde opvang en kwam terecht in een jongerenopvang waar allerlei jongeren zaten. Door een financiële discussie tussen de gemeente waar ze stond ingeschreven en de gemeente waar de opvang stond werd er niet betaald voor haar opvang  kreeg ze alleen een bed en een dak boven haar hoofd. Ze voelde zich alleen en onbegrepen. Ze kreeg geen hulp en begeleiding. Omdat twee gemeenten met elkaar steggelden over wie moest betalen kon ze zich niet inschrijven in de gemeente en daardoor ook geen uitkering aanvragen. Ze had geen geld, geen bezigheden, geen hulp, geen zorg en na drie maanden werd het haar teveel. Ze liep weg uit de opvang en trok in bij een vriendin in dezelfde woonplaats als waar ze eerder was uitgebuit. Ze kon logeren bij de vriendin in ruil voor werk in het café van de vriendin. En zo begon de uitbuiting opnieuw...


De vier deelsessies
Na het plenaire deel volgden vier deelsessies waar meerdere organisaties de krachten bundelden om met de aanwezigen na te gaan hoe mensenhandel in de regio Noord-Holland beter kan worden gesignaleerd om daarmee mannen, vrouwen, kinderen te beschermen tegen verschillende vormen van uitbuiting. De deelnemers hadden zich hiervoor van tevoren voor één van de sessies ingeschreven.

Klik op één van onderstaande linken voor een verslag per deelsessie en de eventuele bijlagen.

20190307_NH_aanpak_mensenhandel_026 20190307_NH_aanpak_mensenhandel_025

  1. Verslag deelsessie Seksuele uitbuiting met vier bijlagen: Politie, Chat, CKM en gemeentelijke aanpak.
  2. Verslag deelsessie Overige Arbeidsuitbuiting
  3. Verslag deelsessie Criminele Uitbuiting met vier bijlagen: Over ketensamenwerking, project 13Oceans, vragen via Mentimeter en reacties op reacties casussen via Mentimeter
  4. Verslag deelsessie Gemeente aan zet

20190307_NH_aanpak_mensenhandel_031
Wees een ambassadeur!
Na de vier deelsessies kwamen alle aanwezigen weer samen in de Kleine Zaal van het theater en vatte Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de opbrengsten van de deelsessies samen. Hij riep elke aanwezige op nu een ambassadeur te zijn in de regio en binnen zijn/haar organisatie concreet aan de slag te gaan om mensenhandel aan te pakken. Daartoe moeten we met elkaar de ogen openen voor mensenhandel, de signalen herkennen en (ook bij twijfel) dit melden bij de zorgcoördinatie in de regio en/of bij CoMensha en vooral, elkaar vinden en samenwerken.   

Renate…
Naïma Azough keek terug op een inspirerende dag en sprak de wens uit dat de aanwezigen niet alleen in de aansluitende netwerklunch, maar ook daarna elkaar zouden opzoeken, casussen met elkaar bespreken en mensenhandel aan te pakken.
Ze nam de aanwezigen tot slot mee naar Renate, het meisje dat haar had geraakt om zich te gaan inzetten voor de kwetsbaren. Ze vroeg de aanwezigen zichzelf de vraag te stellen: “Wie is uw Renate?” Want als we allemaal een ‘Renate’ hebben, dan kan het niet anders dan dat deze persoon een drijfveer wordt om het onrecht dat mensenhandel heet, helpen te bestrijden!

Zie ook het artikel in het Alkmaars Dagblad over de werkconferentie.


NB. De opbrengsten van de dag worden meegenomen door de Regiotafel Mensenhandel Noord-Holland, maar als de aanwezigen of lezers van dit artikel nieuwe, andere ideeën hebben, houdt de organisatie zich hiervoor van harte aanbevolen. Mail deze aub naar werkconferentieNH@alkmaar.nl
Meer informatie? Kijk ook eens op www.wegwijzermensenhandel.nl