KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Terugkijken: Nieuwsuur over uitbuiting Roma-kinderen in Nederland

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde 21 januari jl. aandacht aan de uitbuiting van honderden Roma-kinderen in Nederland. Deze gedwongen criminaliteit van minderjarigen is een vorm van mensenhandel. De kinderen worden door criminele familieleden ingezet voor zakkenrollen, inbraak of zelfs prostitutie. In de reportage komen onze samenwerkingspartners het Leger des Heils en Defence for Children aan het woord en gaat de politie bij Nieuwsuur in gesprek over de opsporingsmogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk dat er meer ingezet wordt op signalering van mensenhandel door de opsporingsdiensten. De omvang van deze misstanden is groter dan de signalering en melding/registratie. Dat baart ons zorgen. De kinderen zijn slachtoffer van mensenhandel, zij worden nog onvoldoende gesignaleerd door opsporingsdiensten en hulpverlenende instanties. Ook specifieke opleiding op het gebied van herkennen van signalen door professionals is van groot belang.

Kijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug. Zie ook: