RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Themarapportage nationaliteiten

Onlangs heeft CoMensha een themarapportage gepubliceerd: 'Nationaliteiten van slachtoffers van mensenhandel 1984 tot en met 2015'.


Download hierhet rapport: Nationaliteiten van slachtoffers van mensenhandel 1984 t/m 2015.

Conclusie/ samenvatting rapportage nationaliteiten:
Gedurende de afgelopen 32 jaar zijn er verschuivingen geweest in de nationaliteiten van (mogelijke) slachtoffers die bij CoMensha (voorheen Stichting tegen Vrouwenhandel) zijn aangemeld.
In de beginjaren van CoMensha bestond het grootste deel van de aanmeldingen uit slachtoffers uit Azië en Noord-Amerika; vanaf 1992 wijzigt dit naar slachtoffers met een Europese nationaliteit. Begin jaren '90 neemt het aandeel Noord-Amerikaanse slachtoffers sterk af; het aandeel Aziatische slachtoffers blijft onder de 25% schommelen. Vanaf 1996 neemt het aandeel aangemelde slachtoffers met een Afrikaanse nationaliteit toe. Het aandeel van slachtoffers met deze nationaliteit neemt vanaf 1998 t/m 2014 de tweede positie in, op nummer één staan slachtoffers met een Europese nationaliteit.
Waarom bepaalde nationaliteiten meer of minder bij CoMensha worden aangemeld, is niet in de rapportage onderzocht. De algemene push- en pullfactoren, zoals armoede en gebrek aan werkgelegenheid zullen zeer waarschijnlijk een rol spelen, maar er kan ook gedacht worden aan oorlogssituaties, verandering in wetgeving waardoor het onveiliger wordt voor bepaalde mensen om in hun land te blijven en/of het bestaan van aantrekkelijke reisroutes.
Beter inzicht in de redenen van mensen om hun land te verlaten en naar Nederland te gaan, biedt meer aangrijpingspunten om tot geschikte preventieve maatregelen te komen waarmee slachtofferschap van mensenhandel voorkomen kan worden. Nader onderzoek naar de push- en pullfactoren specifiek voor Nederland, wordt door ons aangeraden. CoMensha levert met deze rapportage daar een bijdrage aan.

 

 



Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2016-4