KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Tiende Rapportage over Mensenhandel

Vandaag, donderdag 9 november 2017, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen haar tiende rapportage over mensenhandel openbaar gemaakt. Dit rapport bevat drie onderzoeken:

  1. Zicht op buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en hantering van de 'geringste aanwijzing',
  2. Zicht op mensenhandel bij medische professionals,
  3. Zicht op mensenhandel bij Nederlandse gemeenten.


Daarnaast bevat het rapport een overzicht van trends en uitdagingen, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende vormen van mensenhandel, de berechting van mensenhandelzaken en de ontwikkelingen op het terrein van mensenhandel en migratie en mensenhandel en kindhuwelijken.

CoMensha vindt de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur zeer waardevol. De aanbevelingen verdienen keten-brede navolging. Ook ziet CoMensha de aanbevelingen als ondersteuning voor de activiteiten die CoMensha thans uitvoert.

Zo draagt de rondreizende fototentoonstelling 'Open je Ogen' bij aan meer bewustwording van mensenhandel bij gemeenten en het publiek, voert CoMensha volop lobby voor de landelijke uitrol van zorgcoördinatie bij gemeenten en heeft CoMensha reeds begin 2017 de eerste landelijke expertbijeenkomst georganiseerd over het thema 'geringste aanwijzing', omdat daar veel onduidelijkheid over was/is. Deze expertmeeting krijgt in het voorjaar van 2018 een vervolg. De uitkomsten van het onderzoek van de Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zullen hierin uiteraard ook worden meegenomen. Daarnaast is CoMensha dit jaar gestart met het onderzoek naar de vraag hoe de medische sector omgaat met het thema mensenhandel en hoe de signalen van mensenhandel door medische professionals opgepakt worden. Ons onderzoek is aanvullend op dat van de Nationaal Rapporteur en heeft uiteindelijk als doel dienstverlening en methodieken te ontwikkelen voor meer bewustwording, meer signalering en melding door professionals uit de medische sector.

De aanbevelingen van de Nationale Rapporteur bieden ook kansen voor het genereren van breed draagvlak voor toekomstige activiteiten.

Lees hier meer op de website van de Nationaal Rapporteur.

Hieronder de tweet van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen over de Tiende rapportage Mensenhandel.